TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

PRINCIPIUL DESCENTRALIZARII PE SERVICII - Drept

PRINCIPIUL DESCENTRALIZĂRII  PE SERVICII

 

 

1. Conţinutul şi rolul principiilor în drept.

 

În teoria dreptului se face distincţie între principiile fundamentale ale dreptului
şi principiile aplicabile unor ramuri: dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul penal.
Un rol important în definirea principiilor fundamentale îi revine  disciplinei Teoria generală a dreptului, ea având ca obiect principal de studiu principiile determinate prin generalizarea unor idei conţinute în normele particulare ale diferitelor ramuri ale dreptului.
          Prin principii se desemnează acele “ idei , abstractizări sintetice prin care se redau trăsăturilor comune generale, proprii unui fenomen sau grup de fenomene”. Sunt astfel individualizate principiile răspunderii juridice: principiul răspunderii pentru fapte savârşite cu vinovăţie, principiul răspunderii personale, principiul justiţiei sanctiunii şi principiul celeritaţii tragerii la răspundere, ele sintetizând esenţa “fenomenului” răspunderii juridice.
          În schimb, principiile dreptului  au fost definite în felul urmăror: “ Prin principii în domeniul dreptului înţelegem atât un fundament al sistemului de drept, cât şi o modalitate de coordonare a normelor juridice în jurul  unor idei călăuzitoare”. Definiţia este urmată de distincţia dintre principiile fundamentale – care refelectă ceea ce este esenţial şi profund în cadrul unui tip de drept – şi princiliul valabile numai anumitor ramuri ale dreptului.
          Importanţa practică a principiilor în drept este analizată în două sensuri. Într-un sens, principiile dreptului asigură construcţia unitară a sistemului de drept, această latură apărând în mod pregnant în procesul de elaborare a dreptului şi constituindu-se într-un element important de tehnică legislativă. În cel de-al doilea sens, principiile de drept capătă o dimensiune cognitivă contribuind  în mod decisiv la cunoşterea sistemului” dreptului.
          Astfel, putem constata importanţa deosebită a principiilor atât în procesul de elaborare a dreptului, cât şi în cel de aplicare a normelor juridice, în acest din urmă caz, cunoşterea lor îi conferă interpretului un instrument stiinţific preţios de analiză.

 

2. Prezentarea de asamblu a principiilor de organizare şi funcţionare a administraţiei publice.

 

Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale au o
importanţă deodebită în configurarea structurii organizatorice şi funcţionale a autorităţilor publice locale, motiv pentru care ele sunt reglementate la nivel constituţional în felul următor:
          Administraţia publică din unităţile administrativ – teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării servicilor publice”.
          Pentru înţelegerea sistemului promovat de Constituţia României în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, arătăm că se cunosc două modalităţi principale de organizare administrativă : organizarea centralizată şi cea descentralizată la care se adaugă un sistem intermediar  şi secundar, respectiv organizarea desconcentrată.
          În cadrul centralizarii, statul îşi asumă singur sarcina administrării ( a realizării funcţiei executive), dispunând de o structură organizatorică ce promovează cu prioritate interesul general.
          Un alt element definitoriu pentru organizarea centralizată, este  acela al puterii ierarhice, definită ca un raport în cadrul căruia şrful este în măsură să se impună subordonaţilor săi.
          În cazul descentralizării, statul nu îşi  asumă singur sarcina administrării, ci o împarte, în anumite cote, cu alte categorii de persoane, cum sunt colectivităţile locale.
          Sistemul descentralizării înlocuieşte puterea ierarhică – specifică centralizării – cu controlul administrativ de legalitate.
          Desconcentrarea administrativă este considerată ca fiind o formă intermediară între organizarea centralizată şi cea descantralizată, caracterizată fiind printr-o oarecare independenţă, bineînţeles formală, a organelor locale în fruntea cărora sunt funcţionarii numiţi de organele centrale”
          Principiul autonomiei locale – fundament al organizării şi funcţionării administraţiei publice locale.
          Prin principii în domeniul dreptului înţelegem atât un fundament al sistemului de drept, cât şi o modalitate de coordonare a normelor juridice în jurul unei idei călăuzitoare’’.
          Pornind de la definiţia legală a acestui principiu şi de la analiza conţinutului Legii Administraţiei publice locale în corelaţie cu dispoziţiile constituţionale şi cu documentele interneţionale semnate de România, în doctrină sâa arătat că, din punct de vedere structural, principiul autonomiei locale este compus din trei elemente : organizatoric, funcţional, gestionar.
          Din punct de vedere organizatoric autonomia locală se manifestă prin alegerea autorităţilor administraţiei publice locale de către populaţia cu drept de vot care domiciliază în unitatea administrativ – teritorială respectivă, prin posibilitatea recunoscută consiliilor locale de a adopta statutul localităţii, organigramele şi numărul de personal, a orgamizării serviciilor publice locale şi a înfinţării persoanelor de drept public şi privat.

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 32 ori

nota totala 0

autor: DAN


Inscriere in newsletter

Referate facultate (164)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales