TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

MODALITATI DE CONECTARE A CALCULATOARELOR - Informatica

MODALITÄ‚Å¢I DE CONECTARE A CALCULATOARELOR


1. Direct Cable Connection


Conexiu­nea directă între două calculatoare, chiar dacă nici unul dintre ele nu are placă de reÅ£ea, se poate realiza cu ajutorul unor cabluri speciale. Pentru înce­put, trebuie ÅŸtiut ce porturi se pot folosi pentru o astfel de conexiu­ne. Majoritatea calculatoarelor au cel puÅ£in un port serial – aÅŸa numi­tele porturi COM, cu conectoare de 9 pini (tată). Des întâlnit este, de asemenea, portul paralel, cel prin care se leagă imprimantele, cu conectoare de 25 pini (mamă). Nu în ultimul rând, PC-urile mai noi dispun de porturile USB. Toa­te acestea au fost concepute iniÅ£ial pentru a conecta alte componente la calculator, ca de exemplu mo­demul, imprimanta, scanerul sau aparatul foto digital. De aseme­nea, cablurile prin care se conec­tează au fost gândite pentru res­pectivele folosinÅ£e.
Cablul e important
Pentru a lega două calculatoare folosind aceste porturi, este nevoie de cabluri speciale care să asigure conectivitatea, în funcÅ£ie de cab­lul folosit, se pot obÅ£ine diferite vite­ze de transfer. Astfel, folosind un cablu serial, se obÅ£ine până în 10 KB/sec, rata de transfer depinzând de viteza procesorului sau tipul por­tului. Cu un cablu paralel standard, se ajunge până la o viteză de transfer de 60-80 KB/sec. Există ÅŸi cabluri paralele speciale (Univer­sal Fast Cable), cu care se pot atinge mai mult de 500 KB/sec. AtenÅ£ie! În cazul conectării seria­le sau paralele, se pot lega între ele doar două calculatoare. Dacă se doreÅŸte „confecÅ£ionarea” cab­lului, aceasta se poate face după schema de mai jos.
 
25 Pin        25 Pin       
2    ↔    15       
3    ↔    13       
4    ↔    12       
5    ↔    10       
6    ↔    11       
15    ↔    2       
13    ↔    3       
12    ↔    4       
10    ↔    5       
11    ↔    6       
25    ↔    25    
Model cablu paralel de 25 pini
 
9 Pin        9 Pin       
5    ←nu sunt cross→    5       
3    ↔    2       
2    ↔    3       
7    ↔    8       
1,6    ↔    4       
8    ↔    7       
4    ↔    6,1    
Model cablu 9 pini (DB9) pentru conectare tip serial
 
25 Pin        25 Pin       
7    ←nu sunt cross→    7       
2    ↔    3       
3    ↔    2       
4    ↔    5       
6,8    ↔    20       
5    ↔    4       
20    ↔    6,8    
Model cablu 25 pini (DB25) pentru conectare tip serial
Conectare rapidă
Ce trebuie să făcut efectiv pentru a conecta direct două cal­culatoare, presupunând că ambe­le dispun de un sistem de operare Windows 9x? Se accesează Control Panel ÅŸi deschide opÅ£iunea Add/Remove Programs. În tabul Windows Setup se alege Com­munications ÅŸi se dă un clic pe Details. În fereastra care se deschi­de, trebuie bifat Direct Cable Connection ÅŸi Dial-up Networking, după care se dă clic pe OK pentru a se instala pachetele necesare.
Protocolul folosit la conexiunea directă este NetBEUI. Trebuie verificat în proprietăţile Network Neighborhood dacă la componentele insta­late este ÅŸi acest protocol. În cazul în care lipseÅŸte, se dă un clic pe Add, se selectează Protocol, iar în fereastra nou deschisă se alege Microsoft. La opÅ£iunile din dreapta ferestrei se selectează NetBEUI, după care se dă un clic pe OK pentru instalarea pachetelor respective.
După această operaÅ£ie se merge la Star–Programs–Accessories–Communications ÅŸi un clic pe opÅ£iunea Direct Cable Connection. Se va deschide o fereastră pentru a configura conexiunea directă. Aici va trebui să se selecteze sistemul care va deveni Host (Server) ÅŸi să se opteze pentru cel care va deveni Guest (Client). La următorul pas va trebui ales portul prin care se face conexiunea, de exemplu COM2. Înainte de a în­cheia operaÅ£iunea cu Finish, există posibilitatea să se stabilească o parolă pe care utilizatorul Guest va tre­bui să o introducă în momentul conectării la Host. Când a fost dat clic pe Finish, calculatorul Host va aÅŸtepta conexiunea din partea cal­culatorului Guest. Configurarea se face la fel ÅŸi în cazul calcula­torului care va fi client, numai că, de această dată, rolurile se vor in­versa. Important! În cazul în care nu sunt instalate alte componente de reÅ£ea, în Network Neighborhood, la proprietăţile File and Printer Sharing, se alege Browse Master ÅŸi se selectează opÅ£iunea Enabled (nu ajunge să fie pe auto­matic). La Identification trebuie să fie acelaÅŸi Workgroup, atât la Host cât ÅŸi la Guest. Nu în ultimul rând, trebuie să avut grijă ca numele celor două calculatoare (Compu­ter Name) să fie neapărat diferite.


Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 189 ori

nota totala 6.89

autor: c


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1283)

Ultimele cautari