TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Impactul comertului electronic asupra lumii afacerilor - Informatica

Impactul comerţului electronic asupra lumii afacerilor
Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data Interchange) a apărut prin anii 60 ÅŸi poate fi considerat strămoÅŸul ComerÅ£ului Electronic (EC - Electronic Commerce). EDI oferă societăţilor comerciale posibilitatea să schimbe documente de afaceri  într-o forma standard, utilizând mijloace electronice pentru prelucrarea ÅŸi transmiterea acestora. În acelaÅŸi timp băncile utilizează reÅ£ele dedicate pentru Transferul Electronic de Fonduri (EFT - Electronic Funds Transfer). Recent, odată cu creÅŸterea accesibilităţii la Internet, EC a captat interesul consumatorilor individuali ÅŸi al societăţilor comerciale de orice mărime ÅŸi preocupări. Mai mult decât atât, cu tehnologiile avansate disponibile acum, se vorbeÅŸte tot mai des de Economia Digitala (DE - Digital Economy). Ideea de baza este că prin EC putem realiza schimbul de idei, de bunuri, de cunoÅŸtinÅ£e pe lângă simpla vânzare/cumpărare de produse ÅŸi servicii. Tehnologiile EC pot fi utilizate pentru a conduce o afacere utilizând pentru comunicare Internet, Intranet sau alte reÅ£ele de calculatoare. In ultimii ani Internetul a devenit din ce în ce mai utilizat pentru ComerÅ£ul Electronic. Internetul are o acoperire globala ÅŸi este prin excelenţă descentralizat. Are o structură ierarhică cu nuclee de mare viteza (între 155 Mbps ÅŸi 2,5 Gbps) în jurul cărora "cresc" reÅ£ele regionale ÅŸi individuale prin care se face accesul utilizatorilor finali. EC depinde puternic de o serie de infrastructuri de bază ale economiei globale, inclusiv de infrastructura reÅ£elelor de comunicaÅ£ii. Cele mai noi realizări tehnologice legate de Internet (rata de transmisie de Gbps, mijloacele sofisticate de asigurare a protecÅ£iei datelor, creÅŸterea disponibilităţii ÅŸi a accesibilităţii, interfaţă multimedia evoluată etc.) fac Internetul tot mai atractiv pentru EC.
DeclaraÅ£ia comună Uniunea Europeana - Statele Unite privind comerÅ£ul electronic scoate în evidenţă rolul comerÅ£ului electronic global în dezvoltarea economiei mondiale în secolul XXI. Se subliniază, de asemenea, rolul pe care acesta îl va avea în dinamizarea întreprinderilor mici ÅŸi mijlocii: "In particular, micile companii vor fi capabile să obÅ£ină un acces fără precedent la pieÅ£ele mondiale cu preÅ£uri reduse, iar consumatorii vor fi capabili să aleagă dintr-o gama tot mai larga de produse ÅŸi servicii. ComerÅ£ul electronic va antrena productivitatea în toate sectoarele economiei noastre, va încuraja mai departe atât comerÅ£ul de bunuri ÅŸi servicii, cât ÅŸi investiÅ£iile, va crea noi sectoare de activitate, noi forme de marketing ÅŸi vânzare, noi fluxuri de venituri ÅŸi, ceea ce este mai important, noi slujbe.
Modele financiar-tranzacÅ£ionale în comerÅ£ul electronic. Internetul a devenit un canal de comerÅ£ cu o putere incontestabilă în a facilita ÅŸi creÅŸte vânzările unei game din ce în ce mai largi de produse ÅŸi servicii. Intr-un raport recent al companiei Ernst & Young (1998) se arată că peste 32% din consumatorii cărora Internetul le este accesibil îl utilizează ÅŸi pentru cumpărături. Ce este comerÅ£ul electronic? ComerÅ£ul electronic este un concept integrativ ce desemnează o gamă largă de servicii suport pentru procesele de afaceri, incluzând poÅŸta electronica interorganizaÅ£ii, cataloage electronice, sisteme suport pentru comerÅ£ul cu mărfuri ÅŸi servicii; sisteme suport pentru preluare de comenzi, logistica ÅŸi tranzacÅ£ii; sisteme de raportare statistică ÅŸi informaÅ£ii pentru management. ComerÅ£ul electronic se referă la desfăşurarea activităţilor specifice mediului de afaceri utilizând în special mijloace electronice (reÅ£ele de calculatoare)  într-un sistem automatizat integrat pentru schimbul de informaÅ£ii de afaceri. În comerÅ£ul electronic informaÅ£ia circulă direct  între agenÅ£ii implicaÅ£i în afacere (vânzător, cumpărător, bancă, transportator, agent de service), fără a mai utiliza suportul hârtie (imprimantă sau fax).
Strategiile pentru Electronic Commerce. Conceptul de valoare virtuală este foarte important pentru EC, întrucât oferă posibilitatea introducerii de informaÅ£ii digitale în procesele uzuale care apar în derularea activităţilor de afaceri. Unul dintre principalele obiective ale strategiilor EC este de a identifica ÅŸi de a încuraja utilizatorii de informaÅ£ii prin Internet, oferindu-le suportul necesar. EC oferă posibilitatea de a conduce o afacere  într-o maniera flexibilă, care să poată beneficia de diferite oportunităţi, pe măsură ce acestea apar. Trebuie avut însă în vedere că introducerea EC  într-o activitate de afaceri necesită unele schimbări în modul de structurare, derulare ÅŸi urmărire a activităţilor. Utilizarea tehnicilor multimedia facilitează includerea unor detalii sau adaptarea formelor de prezentare a informaÅ£iei prelucrate. Forma de prezentare a informaÅ£iei capătă o importanţă la fel de mare ca ÅŸi conÅ£inutul. Internetul permite schimbul de informaÅ£ii în ambele sensuri, fără limite de timp ÅŸi spaÅ£iu.
PiaÅ£a electronica de cumpărători ÅŸi vânzători. Internetul oferă o serie de tehnologii pentru realizarea unor servicii de comunicare  între grupuri de interese: BBS-uri, servicii de conversaÅ£ie (chat), conferinÅ£e multimedia. Crearea unei pieÅ£e electronice interactive presupune renunÅ£area completă la hârtie ÅŸi imprimantă ÅŸi trecerea întregii activităţi pe suport electronic. O modalitate adecvată de realizare a acestui deziderat este utilizarea Web-ului ca suport pentru servicii de grup, cum ar fi: Centre de Afaceri care oferă un prim nivel de suport pentru firmele care vor să adere la EC; legături către paginile proprii ale utilizatorilor Centrului de Afaceri; cataloage interactive de produse pentru revânzători ÅŸi distribuitori; suport tehnic pentru aceÅŸtia. Scopul este de a integra multiplele surse de informaÅ£ii despre produse, servicii, firme ÅŸi asociaÅ£ii pentru a oferi un server unic, interactiv, de resurse pentru EC. InformaÅ£ia digitală, ca piatră de temelie pentru economia digitală, furnizează infrastructura de comunicaÅ£ie pentru controlul proceselor de producÅ£ie ÅŸi distribuÅ£ie a bunurilor, fie că sunt obiecte fizice sau servicii. Prin utilizarea tehnologiilor Web se poate realiza o legătură strânsă  între producători ÅŸi distribuitori prin simplificarea comenzilor, inventar ÅŸi oferte actualizate, prezentarea produselor. Distribuitorii la radul lor pot da utilizatorilor lor acces controlat prin parole de acces, la diferite niveluri din baza de date "online".
Suport tehnic "on-line" pentru clienÅ£i. Suportul tehnic oferit clienÅ£ilor este important atât pentru creÅŸterea calităţii produselor ÅŸi serviciilor, cât ÅŸi pentru creÅŸterea reputaÅ£iei firmei. Pe lângă asigurarea unei reacÅ£ii foarte utile dinspre clienÅ£i, suportul tehnic poate fi ÅŸi o sursă de venituri.
Sistemele actuale de comunicare interactiva prin Web permit oricărui client să transmită (de exemplu prin completarea unui formular) cererea de suport ÅŸi să consulte interactiv întrebări ÅŸi răspunsuri care eventual vor oferi imediat o soluÅ£ie la problema sa.
Manipularea banilor prin Internet. Nivelul curent de securitate în Internet/Intranets permite utilizarea lor pentru efectuarea plăţilor prin transferuri valutare. Multe dintre procedeele utilizate în plăţi electronice prin Internet sunt similare celor utilizate  într-un punct de vânzare obiÅŸnuit. DiferenÅ£a principală este că în cazul EC totul decurge prin Internet utilizând servicii Web ÅŸi alte servicii de transmisii digitale de date. CerinÅ£ele sunt similare celor din sistemele clasice: autentificare ÅŸi autorizare, confidenÅ£ialitate, siguranţă. În continuare vor fi prezentate câteva metode de efectuare a plăţilor electronice care satisfac aceste cerinÅ£e.
Plata prin carte de credit. Sistemul de cărÅ£i de credit a fost creat cu intenÅ£ia de a-i permite cumpărătorului sa-si satisfacă imediat dorinÅ£a de cumpărare de bunuri ÅŸi servicii. Prin cartea de credit riscul este transferat de la vânzător la instituÅ£ia financiara care a emis cartea de credit. Cumpărătorul prezintă vânzătorului cartea de credit. Vânzătorul trimite numărul cărÅ£ii de credit ÅŸi detaliile tranzacÅ£iei la un sistem de autorizare. Acesta fie autorizează direct tranzacÅ£ia, fie o direcÅ£ionează la banca emitentă a cărÅ£ii de credit, pentru aprobare. Periodic (de exemplu, zilnic) vânzătorul trimite detaliile tranzacÅ£iilor aprobate către banca sa. Aceste informaÅ£ii sunt trimise la asociaÅ£ia emitenÅ£ilor de cărÅ£i de credit după ce au fost procesate tranzacÅ£iile pentru care banca respectiva este ÅŸi colectoare ÅŸi emitatoare de carte de credit.  La sfârÅŸitul lunii, consumatorul primeÅŸte facturile pe care trebuie să le achite, altfel va plăti dobânda pentru creditul acordat de banca ce a emis cartea de credit.
Plata prin CyberCash. Pentru a efectua plăti prin CyberCash, consumatorul are nevoie de un software care simulează "portofelul", face criptarea mesajelor ÅŸi memorează tranzacÅ£iile. Ca ÅŸi portofelul obiÅŸnuit, acest portofel-software poate înregistra mai multe cărÅ£i de credit. Vânzătorul are un software similar. Utilizând un navigator Web, consumatorul selectează ce vrea să cumpere.  Serverul vânzătorului trimite "portofelului-software" o cerere de plata semnata prin care da detalii despre cumpărătură ÅŸi transmite tipul cărÅ£ilor de credit acceptate. "Portofelul" deschide o fereastră ÅŸi afiÅŸează suma ÅŸi lista cărÅ£ilor de credit disponibile pentru selecÅ£ie. "Portofelul" trimite un mesaj criptat ÅŸi semnat cu numărul cărÅ£ii de credit ÅŸi detalii privind tranzacÅ£ia ÅŸi acceptarea plăţii. Serverul vânzătorului trimite acest mesaj împreuna cu un mesaj propriu semnat ÅŸi criptat către Gateway. Aici mesajele sunt decriptate ÅŸi comparate, iar dacă se potrivesc, se trimite o cerere de autorizare convenÅ£ionala. Reîntoarce un răspuns spre vânzătorul care trimite un răspuns "carte de credit" către software-ul portofel. Gateway-ul este operat de un agent al băncii colectoare a vanzatorului. In mod similar cu schemele prezentate mai sus s-au dezvoltat ÅŸi alte protocoale pentru efectuarea plăţilor electronice, bazate pe alte secvenÅ£e de mesaje între aceleaÅŸi entităţi.
Plata prin "Smart Card". Smart Card este în esenţă înlocuitorul portofelului obiÅŸnuit. Tot conÅ£inutul unui portofel actual (acte, cărÅ£i de credit, bani gheaţă) va fi înlocuit de una sau mai multe Smart Card-uri. Din punct de vedere fizic, Smart Card arataăca o carte de credit cu unul sau mai multe microcircuite de tip "microcontroller"-e înglobate. O cartela inteligentă (Smart Card) poate păstra de 10 - 100 ori mai multe informaÅ£ii decât o cartela magnetica, fiind totodată mult mai sigură. Conectată la un terminal de citire/scriere, Smart Card poate efectua funcÅ£ii complexe de luare a deciziilor, proceduri sofisticate de autentificare pentru a preveni frauda. Deci beneficiile oferite de Smart Card sunt: siguranÅ£a, capabilităţi active antifraudă, flexibilitate în aplicaÅ£ii, posibilitatea de validare "off-line". De asemenea, Smart Card poate fi combinată cu date biomotrice – amprenta digitala, geometria mâinii, amprenta vocala etc., pentru a-ÅŸi identifica în mod unic proprietarul. Exista deja multe aplicaÅ£ii în telefonie celulară (GSM), acces Internet, aplicaÅ£ii financiare. Pentru a efectua operaÅ£ii cu Smart Card, aceasta se introduce  într-un dispozitiv de citire/scriere care poate fi cu contact sau fără contact. Acest cititor poate fi sub forma unui portofel ce poate comunica cu alt portofel similar sau cu banca, pentru efectuarea de transferuri multivalutare. Astfel, Smart Card memorează direct echivalentul digital al sumelor de bani în loc să indice un cont la bancă sau un credit acordat de bancă. Când o astfel de cartela este utilizată pentru a cumpăra ceva, echivalentul sumei respective este efectiv transferat vânzătorului ÅŸi apoi mai departe spre o instituÅ£ie financiara. Smart Card poate fi reâncărcabilă sau nu. În acest ultim caz cartela se aruncă atunci când suma înscrisa în ea a fost epuizată.

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 445 ori

nota totala 9.17

autor: c


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1283)

Ultimele cautari