TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Fiscalitatea asigurarilor - Economie

I. INTRODUCERE

 

Fiscalitatea asigurarilor reprezinta o problema importanta pentru asigurat si , asiguratori si chiari pentru organismul de supraveghere a pietei asigurarilor; o fiscalitate relaxata ar putea  influenta favorabil interesul pentru asigurare din partea asiguratilor persoane juridice contribuabile si din partea asiguratilor persoane fizice, carora li se ofera sansa protectiei persoanei si a proprietatilor personale. Aceasta cu atat mai mult cu cat, in Romania, piata asigurarilor este mult in urma altor tari, cauzele fiind dezinteresul fata de asigurare, determinat de lipsa informarii cu privire la utilitatea sa, insuficienta mijloacelor financiare proprii – nivel de trai scazut, proportia scazuta a clasei de mijloc - dar si absenta unei sustineri legislative în acest sens.

  O forma de relaxare fiscala in acest domeniu consta in deductibilitatea primelor de asigurare care  se regaseste si în legislatiile nationale ale tarilor din Europa Centrala si de Est, unde, în special dupa 1990, volumul de prime de asigurare repartizate pe cap de locuitor a crescut substantial si datorita influentei favorabile a deductibilitatii fiscale a primelor de asigurare.
In Uniunea Europeana, nu s-a realizat înca armonizarea legislatiilor nationale privind sistemul de impozite si taxe, lasandu-se la latitudinea politicilor interne fiscale, între altele, si modalitatile de punere în practica a deductibilitatii fiscale la cheltuielile efectuate cu asigurarea persoanei si a proprietatilor acesteia.
 România s-a numarat si, din pacate, înca se mai numara, în pofida dinamicii accentuate a pietei din ultima vreme, printre tarile aflate la finalul clasamentelor întocmite dupa diferite criterii: volumul incasarilor din prime brute (care a atins totusi in 2002 pragul considerat critic de 1% din PIB) este scazut chiar si fata de statele foste comuniste, la fel si in ceea ce priveste  criteriul densitatea asigurarilor – indicator care reflecta cheltuielile medii/locuitor/an pentru protejarea vietii si a bunurilor: 23 USD/persoana/an in 2002.
       
          Sursa: Revista Capital
INDICATORI   
STATE COMPARATE
Densitatea asigurarilor  2001

Prime brute incasate

(% PIB) – 2001
ROMANIA
14.5 USD
< 1%
SLOVENIA
470 USD
5,4%
CEHIA
206,4 USD
3,7%
UNGARIA
143 USD
2,8%
II.FISCALITATEA ASIGURARILOR DE VIATA
Avand in vedere, deci, importanta considerentelor fiscale in luarea deciziei de subscriere a contractelor de asigurare si faptul ca, in Romania, regimul fiscal al asigurarilor de viata nu este clar reglementat decat de putin timp, se impune analiza alternativelor de impozitare a sumelor intervenite intr-un  astfel de contrat: sumele intrate sub forma primelor de asigurare si sumele iesite sub forma prestatiilor asiguratorului. Perspectiva din care trebuie privita fiscaliatea este cea a asiguratului, persoana fizica sau persoana juridica, cu respectarea principiului de logica fiscala:
-         fiscalizarea intrarilor/defiscalizarea iesirilor si
-         defiscalizarea intrarilor/fiscalizarea iesirilor.
Abordarea fiscalitatii asigurarilor de viata se poate face din perspectiva:
¨      Pur tehnica;
¨      Socio-profesionala.
1.Abordare pur tehnica

A.    Fiscalitatea primelor de asigurare

B.     Fisaclitatea indemnizatiilor de asigurare
A.      Fiscalitatea primelor de asigurare se preteaza la doua alternative:  
a)     al deductibilitatii/nedeductibilitatii;
b)    al reducerii de impozit.
1.A.a.Deductibilitatea/nedeductibilitatea primelor este conditio-nata si plafonata, cel mai adesea. Plafonarea poate:
q       opera :        - separat, in cazul produselor de asigurare comerciala (Olanda, Italia, Luxembourg);
                                    - global, in plafonare intrand mai multe elemente:asigurari comercila, cotizatii sociale, sumele destinate economisii pe termen lung (Germania si Spania);
q       fi sub forma de:  - plafon de prime;
                                                - plafon din venit;
                                                                 - plafon de prime si venit;
q       fi in: - suma fixa: pe persoana (Olanda), pe cuplu (Germania), pe sot (Danemarca), pe membru de familie;
                          - cota procentuala:  Þ din prima de asigurare aferenta politei si limitat si la un procent din total venituri impozabile (Spania: 10% din prime, dar in limita a 30% din venitul impozabil) ;
                                            Þ din venit impozabil/an dar conditionat de durat de asigurare (Danemarca: 10% din venit pentru contract mai mare de 10 ani);
                                                                                     
   
1.A.b. Reducerea de impozit este intotdeauna plafonata si poate opera:
q       in marime absoluta, o suma pe persoana, sot + un supliment pentru copilul in intretine (Franta);
q       in cota procentuala din impozit, in limita unei prime maxime (Belgia: 30%-40% reducere din impozit dar pentru prime anumite plafoane maxime de prima);
q       la parti din venit, in limita unei sume stabilia (Marea Britanie:1/6 din venitul impozabil si in limita unei sume).
  B. Fiscalitatea prestatiilor asiguratorului, care pot fi:
a.                  rente;
b.                 sume asigurate;
1.B.a.Renta reprezinta plati periodice; in aceasta privinta poate opera:
q       neimpunere, in Olanda;
q       impunerea total, in Luxmburg sau Danemarca;
q       impunerea partiala, prin includerea in masa impozabila doar a unei parti din renta (Italia – 70% din renta);
q       impunerea diferentiata si doar a diferentei:
               Þ impunerea diferentiata, vizeaza varsta asiguratului la momentul incasarii rentelor (Belgia: impunerea totala inainte de 60 de ani si impunere diferentei, dupa 60 de ani)
               Þ  diferenta reprezinta rezultatul capitalizarii sau fructificarii realizate de asigurato (= partea ramasa prin scaderea din cumulul rentelor de incasat de la asigurator a sumei asigurate initial divizata la durata de onorare a rentelor si influentata cu probabilitatea de viata – Marea Britanie).
1.B.b. Suma asigurata se diferentiaza in :
q       Capital, care reprezinta suma asigurata inscrisa in polita si poate fi ;
     Þ neimpozitat: - neconditionat: Olanda, Luxembourg, Franta;
                      - conditionat:  · de durata asigurata a  politei (Marea Britane – peste 10 ani, Germania – pesate 12 ani);
                                                       · de varsta asiguratului (in Belgia sumele asigurate incasate dupa varsta de 60 de ani sunt total exonerate)
     Þ impozitat:     · la o cota anume (Danemarca – 60%);
                               · la o cota medie a impozitului pe venit a anului platii sumei, fractiunii anuale a sumei asigurate, stabilita in functie de durata asigurat a politei, ( Spania).
q       Produs,  care reprezinta diferenta intre sumele platite de catre asigurator si totalul primelor de asigurare platite de asigurat si poate fi:
           Þ neimpozitat, dar conditionat:
                         · de durat politei de asigurare (Germania)
                         · marimea capitalului, sumei asigurate (sa nu treaca de un anumit plafon:Olanda)
           Þ impozitat: · la o cota anume (Danemarca – 40%);
                                     · la cota impozitului pe venit (Spania);
                                     · regresiv prin reducerea anuala a masei impozabile, incepand cu al doilea an (Italia – 2% la cota de 12,5%);
                                     · conditionat (de varsta asiguratului, in Belgia – 10% din fractiunea anuala a sumei asigurate/produs onorate de asigurator inaintea varstei de 60 de ani).
2.Abordare socio-profesionala

A.    Fiscalitatea primelor de asigurare

B.     Fisaclitatea indemnizatiilor de asigurare
A.Fiscalitatea primelor de asigurare poate fi abordata din perspectiva a trei categorii socio-profesinale:  
a). a persoanelor fizice
b). a persoanelor juridice
c). a nesalariatilor
2.A.a. Persoanele fizice pot beneficia sau nu de deductibilitatea primelor pe care le platesc. In Romania, in OG 7/2001 privind impozitarea venitului global nu se face precizarea clara ca persoanele fizice ar putea sa is deduca aceste cheltuieli.
Se impune totusi analiza anumitor aspecte legate de aceasta problema a deductibilitatii sau a reducerii de venit prin incheierea unei polite de asigurare:
q       Daca deducerea sau reducerea se acorda pentru fiecare membru de familie, daca se acorda suplimente pentru copiii din intretinere,pentru persoanel cu handicap, cum se abordeaza problema cuplului;
q       Daca deducerile sau reducerile opereaza pe ansamblul politei incheiate de un membru de familie sau pe ansamblul politelor incheiate de fiecare din  membrii aceleiasi familii, care sunt exceptiile de la regula, daca avantajele fiscale opereaza pentru fiecare tip de asigurare incheitata de membrii unei familii cumulat;
q       Daca deductibilitatea sau rducerea este conditionata;

 

q       Daca deductibilitatea opereaza pentru toate tipurile de asigurari de viata (si pentru cele care se incheie pentru garantii la imprumut imobiliar) sau numai pentru cele care reprezinta instrumente de economisire;
2.A.b. Persoanele juridice
Legea 414 – Impozitarea profitului – prevede:
Ø      articolul 9.3 (p) ca sunt nedeductibile fiscal cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator in numele angajatului. Sunt exceptate cheltuielile cu primele de asigurare pentru accidente de munca, boli profesionale si risc profesional;
Ø      la articolul 9.3. (t) ca sunt nedeductibile fiscal cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele corporale si necorporale ale contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate pentru care este autorizat, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care contribuabilul este autorizat.
Acest regim fiscal al primelor de asigurare platite de o persoana juridica in Romania s-a clarificat abia dupa aparitia legii impozitlui pe profit. Acesteia insa I se vor mai aduce completari, dupa cum se va vedea in capitolul II prin HG 54/2003.
In continuare se vor prezenta si alte modalitati posibile de reglementare a fiscalitatii primelor de asigurare, care pentru o  intreprindere au caracter de cheltuieli de exploatare sau financiare .
Asigurarile de viata pe care o persoana juridica le poate incheia sunt:
q       asigurari profesionale pentru salariatii sai;
q       asigurari colective de pensii si prevedere pentru personalul sau;
q       asigurarea managerului firmei;
q       asigurare – garantie a finantarii firmei;
q       asigurare – indemnizatie la sfarsitul cariere si asigurare – indemnizatie de concediere;
q        Pentru ca primele aferente asigurarilor profesionale si asigurarilor de pensii sa fie deductibile, acestora li se pot impine conditii ca:
                     Þ prima de asigurare sa nu depaseasca salariul normativ potrivit functiei ocupate;
                   Þ sa corespunda unei munci efective.
Aceste forme de asigurari de viata pot fi asimilate cheltuielilor cu salariile personalului, fiind deductibile fiscal (la calculul impozitului pe profit), dar sunt purtatoare de taxe si contributii aferente salariilor.
Pentru a beneficia de regimul deductibilitatii, autoritatile fiscale pot impune anumite conditii:
              Þ  polita sa fie incheiata in profitul salariatilor, in cadrul activitatii lor profesionale;
Þ        afilierea salariatilor sa fie obligatorie in cadrul :
                     unei conventii colective
                     unui acord colectiv de munca
                     unei conventii particulare de firma
                     unei decizii unilaterale a patronului (dar se aplica ansamblului personalului firmei)
          Þ in cazul asigurarilor colective de pensii cu presatii ale asiguratorului sub forma rentelor, trebuie sa se garanteze acest venit ce conserva legatura cu munca prestata si ca plata sa se faca cel mai devreme la varsat considerata normala pentru pensionare;
          Þ primele de asigurare sa implice in mod necesar o participare a persoanei juridice – firma;
          Þ primele de asigurare sa fie fixate la cote tarifare uniforme pentru toti salariatii apartinand aceleiasi categorii de personal (incadrati pe acelasi post);
          Þ subscrierea trebuie sa imbrace forma unei asigurari de grup care sa includa intreg personalul apartinand aceleiasi categorii de munca.
q       Polita managerului, care este o asigurare temporara de deces sau mixta a carei caracteristica principala este “garantia” legata de deces, comporta mai multe abordari:
                      Þ primele de asigurare aferente politei pot fi considerate un plasament de fonduri la dispozitia societatii; in acest caz, neavand caracter de cheltuiala de exploatare, ele nu sunt deductibile;
               Þ in cazul in care riscul de mai sus nu se realizeaza, primele de asigurare platite pot fi deduse din profitul exercitiului in care polita ajunge la scadenta;
               Þ in cazul in care riscul se realizeaza, veniturilor incasate de intrprindere sub forma sumei asigurate le corespund cheltuielile cu primele platite si care pot fi deduse in exercitiul respectiv.
q       Polita – garantie pentru finantarea firmei este incheiata in situatia in care firma contracteaza un angajament financiar important, propunand creditorilor o garntie suplimentara sub forma cautiunii personale a managerului. Aceasta asigurare ia forma uneia clasice de deces avand ca titular(?) managerul, iar ca beneficiar direct si exclusiv banca sau alta institutie financiara care a acordat imrpumutul. Primele pot avea urmarorul regim fiscal: 
                   Þ daca firma incheie polita facultativ (din proprie initiativa), atunci primele pot beneficia de deductibilitate fie in exercitiul financiar in care survine decesul, fie in cel de scadenta a politei;
  
           Þ daca institutia financiara impune existenta politei de asigurare, atunci primele de asigurare au caracterul unor cheltuieli financiare, beneficiiind de deductibilitate anuala.
q       Politelor de asigurare a indemnizatiei la sfarsit de cariera si politelor de asigurare a indemnizatiei de concediere li se pot impune conditii pentru ca primele aferente sa beneficieze de deductibilitate:
               Þ sa fie vorba de o asigurare de grup;
               Þ sa fie incheiate in baza unei dispozitii colective sau a unui acord de munca;
               Þ plata primelor sa antreneze o diminuare reala a activului net al firmei care a incheiat asigurarea;
               Þ presatiile asiguratorului sub forma sumelor asigurate sa nu revina firmei, ci salariatului;
                         Þ polita sa excluda orice forma de rascumparare pentru a exclude posibilitatea ca firma sa conserve la dispozitia sa sumele gestionate de asigurator si sa le utilizeze in alte scopuri decat cele care fac obiectul politei.

 

2.A.c. Nesalariatii pot incheia polite de asigurare individuale sau colective deschise adeziunii individuale ale lucratorilornesalariati (fermieri, artizani, comercianti) si care pot sau nu sa beneficieze de deductibilitatea primelor platite, conditionat sau nu de natura riscurilor acoperite de polita .

 

B.Fiscalitatea presatiilor asiguratorului
Aceste presatii se prezinta sub forme diverse, in functie de tipul politei si de natura riscului acoperit: indemnizatii zilnice, sume asigurate in caz de viata sau deces, sume asigurate pentru polita cu pima unica, pentru cele cu capitalizare, rente.
Tinand cont de necesitatea respectarii logicii fiscale de impozitare fie numai a intrarilor (prime), fie numai a iesirilor (presatii), pot exista diverse situatii, tinand seama si de caracterul obligatoriu/facultativ al politei.
q       Pentru politele incheiate de firma in favoarea salariatilor pe  baza unei adeziuni colective (deci obligatorii), sumele platite de asigurator se impune a fi impozitate, im masura in care primele au beneficiat de deductibilitate si cu ata mai mult cu cat ele sunt considerate a fi prestatii complementare celor din asigurarilor sociale.
In cazul rentelor viagere, impunerea s-ar putea face conditionat de varsta beneficiarului in momentul incasarii rentelor, printr-o impunere partiala a rentei:
Interval de varsta
Sub 50 de ani
Intre
50-59 ani
Intre
60-69 ani
Peste 69 ani
Cota supusa impunerii
70%
50%
40%
30%
Alte conditionari:
                          Þ daca renta este constituita in beneficiul unui cuplu si continua sa fie  platita unui beneficiar in cazul decesului titularului, atunci atat pe timpul vietii acestuia, cat si dupa deces se poate lua ca si criteriu de impunere varsta celui mai in varsta;
                  Þ daca renta este platita in contul unei persoane, alta decat sot/sotie, impunerea sa fie calculata in functie de varsta fiecarui beneficiar in momentul la care intra in posesia rentei;
                  Þ daca s-a platit un anumit numar de anuitati pana la decesul asiguratului, anuitatile ramase de onorat dupa deces sa fie impozabile in totalitate (beneficiarul nu a suportat cheltuieli cu primele).
                 
q       Pot fi exonerate rentele aferente asigurarilor subscrise de asigurat “in cont propriu” si asigurarilor profesionale, in cazul acestora din urma eventual conditionand ca renta sa fie constituita:
                  Þ in cadrul efectiv al unei activitati profesionale
                  Þ prin intermediul platii unei prime (date) periodice sau regulat esalonate si nu la date lasate la discretia subscriitorului;
                  Þ  printr-o asigurare pe termen lung (10,12,15 ani)
                  Þ deductibilitatea sa opereze numai daca la dat inceperii platii rentelor activitatea profesionala aferenta inceteaza a mai fi exercitata.
q       Suma asigurata platita la scadenta unei polite poate fi considerata ca neavand caracter de venit si deci nu urmeaza sa suporte impozit decat plusvaloarea - rezultat al fructificarii, eventual conditionat:
                  Þ daca beneficiarul accepta sa-i fie cunoscuta identitatea de catre administratia fiscal:
·        integrarea plusvalorii in venitul global
·        impunerea forfetara a plusvalorii, diferentiat si regresiv:

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 108 ori

nota totala 7

autor: cmc


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1282)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales