TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Evolutie sau creatie - Biologie

Evoluţie sau creaţie?
Orice lucru, fiinţă, popor, neam are propria origine care a evoluat( din ce?,de unde?când?) sau a fost creat printr-un miracol, de o putere supranaturală. Biologia desigur trebuie să discute originea vieţii şi a diferitelor tipuri de organisme. Un curs politic ar trebui să includă o discuţie despre originea naţiunii respective şi  structurii ei juridice, a legilor,etc. Şi aşa mai departe...
            Iată în continuare câteva raţionamente pentru care studiul originilor este foarte important:

  1. Raţiunea ştiinţifică(se bazează pe raţionamentul cauză-efect)
1. Ştiinţa (''cunoaşterea'') trebuie să caute să răspundă la întrebarea ''CE?'' şi  la întrebarea ''DE UNDE?''.
2. Ştiinţa se bazează pe raţionamentul cauză-efect. Prin urmare, este imposibil ca atunci când cineva leagă efectele de cauzele lor imediate, apoi cauzele acesteia de cauzele lor, să nu fie confruntat în cele din urmă cu întrebarea referitoare la Cauza Primară.
3. O cunoaştere a legilor şi proceselor naturale, fără o înţelegere cel puţin a problemelor legte de originile lor, duce la diminuarea importanţei descoperirii şi a înţelegerii unor noi principii ştiinţifice.
  1. Raţiunea sociologică(ştiinţa are nenumărate implicaţii şi aplicaţii sociale)
1. Gasirea soluţiilor la problemele sociale cere o înţelegere reală şi profundă a originii proceselor fizice care le afectează.
2. Aşa-numitele ştiinţe sociale necesită ele însele o înţelegere a originii entităţilor sociologice de care se ocupă.
3. Mediul gândirii politice este intr-o permanentă schimbare. Instruirea sociologică care accentuează numai excentrităţile curente ale activismului sau ale teoriei sociale, fără un fundament în istorie, îi va deveni inutilă studentului în momentul în care apare o noua interpretare la modă.
  1. Raţionamentul personal
    1. Fiecare om are nevoie mai mult sau mai puţin de un sentiment al propriei identităţi şi al ţelurilor personale, şi lucrul acesta este imposibil fără o anume idee  despre originea sa. Ceea  ce va ajunge omul să creadă despre originea sa, va condiţiona în mod inevitabil ceea ce va crede el despre destinul său.
    2. Lipsa unei înţelegeri ştiinţifice sănătoase a originilor şi a sensurilor printre tinerii moderni i-a împins pe aceştia să  caute ajutor în soluţii antistiinţifice, cum ar fi droguriile cu efect de ''lărgire a orizontului mintal'', vrăjitoria, astrologia şi altele ca acestea.
    3. Adevărata sănătate mintală, pe care profesorii o doresc elevilor lor, cere o filosofie a vieţii solidă şi satisfăcătoare, şi  aceasta la rândul ei, cere cu siguranţă un concept al originii personale şi a viitorului satisfăcător din punct de vedere intelectual.
Creaţia nu poate fi dovedită
            Creaţia nu are loc acum, cel puţin în măsura în care lucrul acesta nu se poate observa.Prin urmare daca ea a avut loc, a avut loc cândva în trecut.Este imposibil să pui la cale un experiment ştiinţific prin care să descrii procesul creaţiei, sau chiar numai să evaluezi dacă un astfel de proces poate avea loc. Creatorul nu creează după capriciul unui savant.
Evoluţia nu poate fi dovedită
            Dacă evoluţia nu are loc astăzi, ea operează prea încet ca să poată fi măsurată, de aceea ea este în afara domeniului ştiinţei empirice.Se presupune ca evoluţia unui organism de ordin inferior într-unul de ordin superior ar necesita milioane de ani,însă nu se dispune încă nici o echipă de observatori ştiinţifici în stare să facă măsurătorile unui astfel de experiment. Chiar dacă savanţii moderni vor reuşi realmente să realizeze vreodată crearea vieţii din neviaţă, sau a unor specii superioare din specii inferioare, aceasta nu ar dovedi în nici un chip că asemenea schimbări au avut vreodată loc, şi nici că ar fi putut avea loc în trecut prin procese naturale întâmplătoare.
Cele două modele ale originilor
            A.Modelul evoluţionist
                Sistemul evoluţionist încearcă să explice originea, dezvoltarea şi semnificaţia tuturor lucrurilor în termenii legilor naturale şi ai proceselor naturale care operează astăzi aşa cum au făcut-o în trecut. Nu sunt permise nici un fel de procese din afară, care ar pretinde activitatea specială a unui agent extern, sau a unui Creator. Universul, în toate aspectele sale, evoluează prin sine însuşi spre nivele superioare de organizare(de la particule la oameni) cu ajutorul sau prin mijlocirea proprietăţilor înnăscute. ''Evoluţia cuprinde toate stadiile dezvoltării universului: dezvoltările cosmice, biologice,umane şi culturale...Viaţa este un produs al evoluţiei vieţii.''¹
Astfel, evoluţia presupune un Univers de sine stătător în care legile sale interne dezvoltă totul către nivele mai înalte de organizare. Particulele evoluează în elemente, elementele în substanţe chimice complexe, substanţele chimice complexe în sisteme vii simple, formele simple de viaţă în viaţă complexă şi viaţa animală complexă în Om. În rezumat evoluţia este: 1) naturalistă; 2) de sine stătătoare; 3) lipsită de scop; 4) direcţională; 5) ireversibilă;
6) universală; şi 7) continuă.

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 4 ori

nota totala 0

autor: cmc


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1282)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales