TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Dreptul muncii - Drept

 Def – Munca reprezinta activitatea umana specifica manuala si/sau intelectuala – prin care oamenii isi utilizeaza aptitudinile fizice si/sau intelectuale in scopul producerii bunurilor cerute de satisfacerea trebiuntelor lor.

 Munca nu este supusa reglementarilor legale privind concurenta .

 In calificarea corecta a muncii trebuie sa se tina seama ca forta de munca este :

-         inseparabila de persoana cae o presteaza- spre deosebire de orice marfa

-         imposibil sa fie pastrata – persoana care nu isi pune in lucru la un anumit moment forta sa de  munca , nu o poate utiliza ulterior ; in realitate la o data ulterioara se va utiliza forta de munca existenta la momentul respectiv,

-         imposibil sa fie sporita cantitativ – fara a afecta , de regula , insasi substanta biologica a persoanei ( ea poate sa creasca sub aspect calitativ in ipostaza de capital uman )

-         determina numeric , ca persoane apte de munca , in principal prin legile demografice si nu de cererea de forta de munca

-         destul de greu deplasabila – dintr-o zona in alta , dintr-o tara in alta

 Obiectul dreptului muncii – se poate considera ca  munca se presteaza :

-         in afara unor raporturi juridice de munca

-         in cadrul unor raporturi juridice de munca

Munca prestata in afara unor raporturi juridice de munca :

  1. munca benevola  , voluntara- ex cea desfasurata in cadrul unei organizatii neguvernamentale
  2. munca independenta – cazul activitatii desfasurate de mestesugari individuali sau de lucratori agricoli care isi cultiva singuri pamantul aflat in proprietatea lor
  3. munca desfasurata in baza unor obligatii legale ( de natura administrativa sau penal- executionale ) , in urmatoarele situatii :

-         ucenicii , elevii si studentii in timpul practicii profesionale

-         militarii in termen in timpul practicii profesionale

-         militarii in termen , militarii cu termen redus , rezervistii – concentrati sau mobilizati

-         persoanele fizice domiciliate in zone cu vegetatie forestiera , care au obligatia de a participa la stingerea incendiilor

-         persoanele fizice din zonele afectate de inundatii care au obligatia de a participa la lucrarile de aparare contra acestora

-         persoanele obligate sa participe la actiuni de limitare si inlaturare a urmarilor atacului inamicului , la localizarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor

-         persoanele care executa prin munca o pedeapsa penala sau sanctiunea inchisorii conventionale

  1. munca efectuata in cadrul unui raport juridic civil- ex : intr-un contract de prestari de servicii care se conformeaza prevederilor din Codul Civil
  2. munca desfasurata in cadrul unui raport societar – aportul in muca sau „ in industrie „ este posibil atat la societatile civile ( potrivit art 1492 C.Civ) cat si in cazul societatilor comerciale de persoane ( dar numai la constituirea lor , nu si la majorarea capitalului social )

 Situatia profesiunilor liberale ( independente )

 Profesiuni liberale :

-         expert contabil si contabil autorizat

-         notar public

-         avocat

-         medic

-         farmacist

-         consultant de plasament in valori mobiliare

-         medic veterinar

-         practician in reorganizare si lichidare

-         auditor financiar

-         persoanele autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate in domeniile cadastrului , geodeziei si cartografiei

-         persoanele care practica servicii publice conexe actului medical ( tehnician dentar , biochimist, logoped, optician )

-         consilier in proprietatea industriala

-         expert criminalist

Contractul individual de munca.

 Def : contr indiv de munca este intelegerea incheiata in scris , prin care o parte  - salariatul – se obliga la prestarea in timp a unei munci in folosul si in subordinea celeilalte parti – angajatorul – iar acesta ii asigura , la randul sau , plata salariului si conditii adecvate de munca .

      Elementele esentiale ale CIM sunt : partile ( subiectele ) , felul muncii si locul muncii.

     CIM – trasaturi caracteristice :

-         contract numit ,  este reglementat prin norme de drept ale muncii

-          este guvernat de  principiul libertatii de vointa ,  cu respectarea normelor imperative ale legii

-         nu poate avea decat  doua parti  : salariatul si angajatorul  ( pluralitatea de subiecte este exclusa ( aciva sau pasiva ) .

-          obligatia salariatului este de a face ( a munci ),  trebuie executata in natura ( prin munca ) , neputand fi niciodata preschimbata in dezdaunari ( ex : salariatul sa-i ofere angajatorului , in locul muncii , o anumita valoare materiala ).

-         Are un carcater  bilateral ( sinalagmatic ) ,  da nastere la drepturi si obligatii reciproce intre parti , cauza obligatiei uneia dintre ele constituind-o executarea obligatiei celeilalte.

-         Este un contract  cu titlu oneros  , partile obtin reciproc o contraprestatie , in schimbul aceleia pe care s-au obligat sa o efectueze

-         Are un  caracter comutativ  , atat prestatia salariatului cat si cea a angajatorului sunt cunoscute de la inceput , din momentul inchieierii contractului

-         Se incheie  intuitu personae  , se i-au in consideratie atat calitatile persoanei care urmeaza a presta munca si respectiv conditiile pe care le ofera angajatorul . ( salariatul nu-si poate indeplini obligatiile contractuale prin intermediul sau cu ajutorul altei persoane , nu poate transmite aceste obligatii prin mostenire, iar eroarea asupra persoanei constituie viciu de consimtamant , ceea ce conduce la anulabilitatea contractului.

-         Este un contract cu executare succesiva  in timp. ( in cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare de catre o parte a obligatiilor ce-i revin , sanctiunea va fi rezilierea contractului numai pentru viitor , iar nu rezolutiunea care produce efecte si retroactive )

-         Nu poate fi afectat de o  conditie suspensiva, nici de o conditie rezolutorie ; exceptional poate fi afectat de un termen extinctiv ( atunci cand legea permite incheierea contractului individual de munca pe o perioada de timp determinata ) sau de un termen suspensiv ( dar cert ).

-         Are  caracter consensual  , incheindu-se prin simplul acord de vointa al partilor , forma scrisa fiind pretinsa de lege numai pt proba contractului si nu pt insasi existenta lui

-         Pe parcursul executarii contractului  , salariatul se subordoneaza fata de angajator. Din acest motiv in contr colectiv de munca de la nivel national se stipuleaza ca organizarea activitatii , repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca , cu precizarea atributiilor si raspunderilor lor , precum si exercitarea controlului asupra modului de exercitare a obligatiilor de serviciu sunt de competenta exclusiva a celor care angajeaza.

 

      Capacitatea juridica a persoanei fizice care se incadreaza in munca .

-         capacitatea deplina de a incheia un contract de munca se dobandeste la implinirea varstei de 16 ani . Prin exceptie pt anumite functii ( posturi ) capacitatea deplina de a incheia un contract de munca se dobandeste numai la varsta de 18 ani ( gestionari ), 20 ani ( domeniul silvic ).

-         Varsta minima de incadrare in munca este de 15 ani ,  potrivit Constitutiei . Intre 15 si 16 ani , persoana dispune de o capacitate restransa de a se incadra in munca, respectiv se poate incadra numai cu incuviintarea parintilor sau a tutorilor si in munci potrivite pt dezvoltarea fizica , aptitudinile si cunostiintele lor. Incuviintarea trebuie data de ambii parinti ( cu exceptia cazului cand unul dintre ei este decazut din drepturile parintesti , pus sub interdictie sau se afla in neputinta , din orice imprejurare , de a-si manifesta vointa ). In cazul in care intre parinti nu se realizeaza un acord , hotararea  cu privire la incuviintarea incheierii contr de munca se ia de catre autoritatea tutelara.

-         Incuviintarea parintilor  , pt tanarul intre 15 si 16 ani , trebuie sa fie prealabila sau cel mult concomitenta inchieierii contr de munca, speciala ( sa vizeze un anumit contract ) si expresa ( sa aiba o forma clara, precisa ) . Lipsa incuviintarii antreneaza nulitatea absoluta a contractului de munca ; este insa o  nulitate remediabila

-         Nu pot incheia un contract de munca ( orice  contract de munca )  in calitate de salariat : minorii in varsta de pana la 15 ani si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca din cauza alienatiei sau a debilitatii mintale ( chiar daca au peste 16 ani ).

 

 

1.De ce regulamentele interne sunt considerate izvoare de drept specifice in dr. muncii ?

1. Izvoarele dr muncii se impart in 2 categorii : a. Izvoare comune cu ale celorlalte ramuri de dr si b. Izvoare specifice dreptului muncii , care se impart la randul lor inn izvoare interne si izvoare internationale.

 Izvoare comune : a. Actele normative ( Constitutia , legile , hotararile si O.G. , ordinele si instructiunile ministrilor constituie izvoare de drept.) ; b. Obiceiul ( cutuma ) si jurisprudenta nu constituie izvoare de drept in dr muncii cu precizarea ca deciziile Curtii Constitutionale au caracter obligatoriu sunt opozabile tuturor ( potrivit Constitutiei Romaniei ).

 Izvoare specifice interne :
a.      dr comun al muncii si legislatia speciala a muncii. ( Codul muncii si celelalte reglementari normative generale – cadru – ce privesc problemele esentiale ale raporturlor de munca formeaza  dreptul comun al muncii ,  aplicabil tuturor categoriilor de angajatori si salariati.  Dreptul special al muncii  este constituit din din reglementarile speciale aplicabile anumitor categorii de salariati , respectiv statute de personal si statute disciplinare. De regula dr special al muncii nu deroga principial de la dr comun al muncii ; raportul dintre ele este de la general la particular.
b.      Regulamentul de organizare si functionare -  reprezinta actul intern al unei pers jurid prin care , conform prevederilor legale , este stabilita structura sa generala , compartimentele de lucru , atributiile lor , conlucrarea dintre ele si raporturile cu conducerea persoanei juridice respective. Regulamentul de organizare si functionare se aproba , de regula , de organul de conducere al fiecarei pers juridice. In limitele legii , reprezinta  un drept la autoorganizare al fiecarui angajator.( prin exceptie regulamentul de organizare si functionare se aproba de catre Guvern ori de catre Parlament .
c.       Regulamentul de ordine interioara -  conf  CM , reprezinta actul intern al unei pers jurid prin care se stabilesc , in conformitate cu prevederile legale , indatoririle salariatilor , masurile ce se impun in vederea organizarii muncii si asigurarii disciplinei muncii , recompensele si sanctiunile , modul de cercetare al abaterilor disciplinare si procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare . regulamentul de ordine interioara este un izvor specific al dr muncii care  reglementeaza in mod concret , in baza legislatiei muncii , problemele de ordin disciplinar din cadrul unitatii respective.  Aceste prevederi sunt obligatorii atat pt salariati cat si pt ucenici si  persoane delegate sau detasate in societate. Regulamentul de ordine interioara se intocmeste si se aproba de catre conducerea societatii impreuna cu sindicatul . el este afisat in mod obligatoriu in cadrul unitatii respective.
d.      Contractul colectiv de munca.-  se incheie intre patron si salariati in limitele legii si cuprinde clauze privind conditiile de munca, salarizarea siprotectia muncii , alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.  Contractul colectiv de munca se afla in corelatie ( si nu in suprapunere ) cu regulamentul de organizare si functionare si cu regulamentul de ordine interioara .

 


Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 322 ori

nota totala 6.73

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate facultate (164)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales