TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Criminalitatea in Romania - Drept

  1. INTRODUCERE

 

       Ştiinţa care studiază criminalitatea ca fenomen social, geoistoric condiţionat, cauzalitatea criminalităţii, constelaţia surselor socio-umane ale crimei şi criminalităţii, identifică componentele şi conţinutul cauzelor şi condiţiilor socio-umane ale fiecărei infracţiuni în parte cât şi a diverselor categorii şi grupe de infractori, se numeşte CRIMINOLOGIE.

 

1.1.  CRIMA ORGANIZATĂ

 

        Prin crimă organizată, în accepţiunea proiectului de lege promovat în Parlament, se înţelege: “activităţile desfăşurate de orice grup constituit din cel putin trei persoane, între care există raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora să se îmbogăţească sau să controleze teritorii, pieţe ori sectoare ale vieţii economice şi sociale interne sau străine, prin folosirea şantajului, intimidării, violenţei ori coruperii, urmărind fie comiterea de de infracţiuni, fie infiltrarea în economia reală.“  
       În accepţiunea doctrinei germane, crima organizată este definită astfel : “comiterea cu intenţie a unor infracţiuni în scopul obţinerii de profit şi putere, de două sau mai multe persoane, ce colaborează pentru o perioadă de timp prelungită sau nedefinită, îndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenţei sau a altor mijloace de intimidare, ori  prin exercitarea unor influenţe asupra politicienilor, administraţiei publice, autorităţilor judiciare sau economice.”
       Forma superioară de organizare a grupurilor de infractori se numeşte “MAFIE”, acest termen a apărut în Italia şi s-a extins în multe ţări ale lumii.
       Principalele ţări unde există grupuri de infractori sub denumirea de “MAFIE” sunt :
 
 Italia: -      Cosa Nostra Siciliană
-         Camorra
-         ’Ndrangheta
-         Sfânta Coroană Unită

 

 Franţa: -     Mafia siciliană
             -     Camorra

 

Anglia: -     Mafia italiană
-         Triada chineză
-         Mafia Roşie (rusă)
-         Grupurile criminale jamaicane

 

S.U.A: -      Cosa Nostra
-         Mafia Siciliană
-         Camorra Napolitană
-         ’Ndrangheta Columbiană
-         Sfânta Coroană Unită
-         Triade chinezeşti
-         Boryukudan din Japonia

 

Australia: - ‘Ndrangheta din Calabria
                  -  Familiile cu bazele în Griffith (un district agricol la vest de Sidney)

 

Brazilia: -   Escadroanele Morţii
-          Mafia italiană
-          Bicheiros

 

 

 

Canada: -   Triada chineză
-          Mafia italiană
-          Cartelurile columbiene

 

Columbia: - “La Costena” (de-a lungul Atlanticului)
-          Antioquia şi Cauca Valley ( din zonele centrale şi estice)
-         Cartelul Medellin
-         Cartelul Cali
-         Coast Cartel
-         Asse del Caffe
-         Norte del Valle
-         Ibaque
-         Santander
-         Orgota

 

Japonia: -   Yacuza (joc de cărţi japonez)
-         Boryokudan “familia”

 

Mexic: -     Cartelul din Golf
-         Cartelul Pacificului
-         Cartelul Tijuana

 

Rusia: -      Mafia cecenă
-         Georgienii
-         Armenii
-         Mafia caucaziană
 

 

        În Europa Centrală şi de Est, criminalitatea a atins cote alarmante cu deosebire în spaţiul C.S.I.- Iugoslavia, Albania şi Bulgaria (Comunitatea Statelor Independente). Forţa crimei organizate este pusă în evidenţă  mai ales prin influenţa ei deosebită în planul destabilizării situaţiei interne care a cunoscut transformări esenţiale : trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă, de la regimul politic autoritar la cel democratic şi de la un sistem centralizat de securitate la un sistem naţional de securitate independent.
        Mass-media occidentală a acordat atenţie în ultima perioadă, extinderii autorităţii organizaţiilor de tip mafiot pe continentul european, subliniind că, prăbuşirea “Cortinei de Fier” a înlesnit nu numai liberalizarea legăturilor dintre persoanele fizice şi organizaţiile legale din Est şi Vest, ci şi dintre cele  ilegale.
        Potrivit cotidianului britanic “The Times”: “poliţia cehoslovacă a dezvăluit în 1991, că între organizaţiile mafiote din Rusia şi mafia italiană, s-ar fi încheiat un act privind traficul de narcotice şi substanţe folosite la fabricarea de arme nucleare”.
        Un înalt funcţionar de la Ministerul Federal de Interne al Cehiei, specializat în traficul internaţional de stupefiante, în 1996, susţinea că “şefii reţelelor mafiote din Italia şi Rusia au  pus la cale o afacere prin care să extindă controlul asupra 20% din toate operaţiunile de contrabandă din lume, obiectiv stabilit a fi atins în anul 1997.
      Peste tot în aceste teritorii, inclusiv România, ordinea civilă s-a degradat, inflaţia a înregistrat un salt extraordinar, criminalitatea a crescut alarmant, piaţa neagră este o prezenţă cotidiană, la vedere. Deschiderea frontierelor în toată această regiune a facilitat mişcarea persoanelor şi a mărfurilor, impulsionând piaţa liberă dar şi criminalitatea. Folosind forţa financiară de care dispun, grupurile crimei organizate au penetrat foarte rapid democraţiile aflate în faza incipientă, au corupt oficialităţile politice şi guvernamentale, de regulă reprezentate de persoane voluntariste, slab pregătite pentru a conduce, uşor influenţabile.
     O stare puternic dezechilibrată s-a instalat şi adâncit fără ca autorităţile să intervină, acceptând jocul grupărilor criminale, care şi-au pus în aplicare întregul arsenal, mai rafinat sau mai brutal, de mijloace şi metode de acţiune.
     Procesul de privatizare care s-a declanşat în absenţa unei reglementări clare şi a unei minime strategii a fost benefic pentru lumea interlopă, produsă de orânduirea  de tip comunist, precum şi pentru fosta nomenclatură, care a avut la dispoziţie de la început forţa financiară necesară pentru a acoperi importante  părţi din capitalul scos la privatizare.
     Fiecare din ţările Europei Centrale, de Sud şi de Est îşi are propria istorie a acestei perioade, dominate de o puternică instabilitate şi o reală ofensivă a crimei organizate. Sunt foarte multe elemente componente comune tuturor acestor ţări, dar fiecare dobândeşte particularităţi şi caracteristici ce le individualizează traiectoria în zone foarte apropiate de epicentrul crimei organizate tradiţionale.
     Spaţiul dintre C.S.I şi Germania este denumit “piaţa comună a crimei”,al cărui  epicentru este localizat în Germania.
     Este suficient de amintit că Albania, Croaţia, Bosnia, Serbia, sunt apropiate geografic de Italia, denumită sau recunoscută ca “Universitatea Mafiei”, precum şi faptul că în Italia există puternice comunităţi de albanezi, croaţi şi sârbi după cum în teritoriile Europei Occidentale, de zeci de ani (Germania, Austria, Franţa, Olanda) s-au stabilit cetăţeni din spaţiul sud- est european.
     Mafia albaneză este recunoscută în  cea mai violentă şi mai bine organizată grupare criminală cu capacitate de acţiune din 1997. După ce “s-au şcolit” în Italia, de la  profesioniştii Cosei Nostra  şi  Mafiei Siciliene, grupurile de albanezi au revenit pe teritoriul natal iniţiind şi dezvoltând un intens trafic de droguri, o veritabilă industrie a prostituţiei, migraţiei clandestine a albanezilor în Italia şi Grecia, comerţul cu armament şi muniţie destinat teatrelor de război cu Iugoslavia, o contrabandă masivă cu alcool, ţigări, petrol. A fost etapa de consolidare financiară a mafiei albaneze care a permis acesteia să penetraze, să subordoneze cele mai înalte zone ale politicului, armatei, poliţiei şi justiţiei.
     Bulgaria, ţara care promitea între anii 1992-1994 că va depăşi repede şocul provocat de trecerea la democraţie, a intrat într-o criză generalizată, materializată în prăbusirea economiei şi finanţelor, în înflorirea banditismului şi a violenţei, în punerea  sub anestezie a autorităţilor.
     Crima organizată în Bulgaria are culoarea roşie: zecile de mii de sovietici militari, comercianţi spioni, au pus pe picioare o veritabilă industrie a crimei. În primă fază şi aici, scenariul a fost cel clasic: contrabandă, trafic masiv de droguri, prostituţie, migraţie clandestină, jaf asupra proprietăţii de stat. Perioada de consolidare a mafiei bulgare a constituit-o intervalul de aplicare a embargoului asupra Iugoslaviei. Încălcarea embargoului a fost dictată de mafia  autohtonă şi mafia rusă.
     Puterea politică a acceptat şi astfel s-a pus pe picioare o adevărată industrie a încălcării embargoului. Crima organizată, deja mafie, şi-a împărţit domeniile creând filiere strict specializate pentru comercializarea de armament, carburanţi, materiale de construcţii, echipament militar şi mărfuri alimentare şi industriale.
      Anul 1992 a marcat începutul expansiunii mafiei roşii. De circa 7 ani Statele Unite ale Americii şi Occidentul European trăiesc un veritabil coşmar –expansiunea mafiei roşii – înţelegând prin aceasta, tot ce au produs în materie criminală teritoriile fostului Imperiu Sovietic, fie că au fost republici, regiuni autonome sau zone abia cunoscute (Cecenia, Caucazia, Armenia, Dagastanul). Federaţia Rusă, înţeleasă ca o entitate statală, este stafful mafiei roşii.
      Analiştii occidentali compară Moscova de astăzi cu Chicago din anii ’30, dominată de  luptele dintre grupările criminale.
      Frontul internaţional rezevat elitei mafiei roşii, are în structură zonele controlate până nu de mult de KGB, în Germania, Franţa, S.U.A, America de Sud, ş.a.
      Oficiul Federal Penal din Germania recunoştea în 1995 că : “o treime din totalul infracţiunilor de crimă organizată aparţine mafiei ruse

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 54 ori

nota totala 5.8

autor: danut


Inscriere in newsletter

Referate facultate (164)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales