TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

CONCURENTA COMERCIALA NELOIALA - Drept

CONCURENŢA COMERCIALĂ NELOIALĂ

 

 

Este o formă a concurenţei care are loc cu mijloace şi acţiuni contrare, opuse uzanţelor comerciale legale. Aceasta distorsionează şi deturnează concurenţa de la scopul său în favoarea unuia sau mai multor comercianţi prin defavorizarea altora sau a celorlalţi.

 

 

Exercitarea activităţii comerciale contrar uzanţelor cinstite.
Metode nepermise de stimulare a vânzării sau a prestărilor de servicii care împiedic libera concurenţă.

 

 

Metoda bulgăre de zăpadă, Conform dispoziţiilor art. 4 lit. d al Legii nr. 11/1991 constituie contravenţie încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unei prestaţii în mod avantajos, cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători, cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare.

Metoda, denumită uzual ,,bulgăre de zăpadă" constă în promisiunea comerciantului de a preda marfa sau de a executa prestaţia la un preţ ori tarif inferior celui practicat în mod curent, în schimbul obligaţiei asumate de clientul consumator de a procura pentru comerciant alţi clienţi. Atunci când aceştia din urmă se prezintă şi, la rândul lor, se obligă, în aceleaşi condiţii, să aducă noi clienţi, cumpărătorul iniţial îşi primeşte avantajul scontat.

Astfel, jurisprudenţa franceză a decis că reprezintă o vânzare tip ,,bulgăre de zăpadă" atunci când se oferă nouă perechi de ciorapi la un preţ interesant oricărei cliente care furnizează trei comenzi similare ale altor consumatoare . Nu are nici o relevanţă împrejurarea că consumatorul are alegerea între două preţuri, unul redus dacă procură şi alţi clienţi şi celălalt normal.

Procedeul este neonest şi prejudiciază deopotrivă pe ceilalţi comercianţi ca şi pe consumatori, insuflându-le iluzia că astfel ar dobândi mărfuri sau alte servicii în condiţii avantajoase.

Un comerciant care vinde stilouri, predă unui cumpărător şase bonuri, fiecare reprezentând 1/6 din preţul curent al unui stilou. Înainte de a-şi primi stiloul, cumpărătorul trebuie să plaseze cinci din cele şase bonuri, altor consumatori şi să predea comerciantului lista acceptanţilor. Fiecare dintre cei cinci acceptanţi trebuie să se prezinte la vânzător şi să accepte, la rândul său, să preia alte cinci bonuri pe care să le plaseze după acelaşi sistem. În momentul în care fiecare dintre noii 25 de acceptanţi a prezentat lista persoanelor la care a plasat bonurile, primul consumator îşi primeşte stiloul la a şasea parte din preţul curent.

La prima vedere acest procedeu poate crea iluzia că ar fi avantajos pentru un consumator care, plasând cele cinci bonuri, primeşte stiloul în schimbul unei sume reprezentând o şesime din preţul lui.


Se observă atât imposibilitatea consumatorului dintr-o etapă ulterioară celei iniţiale de a plasa bonurile cât şi imposibilitatea comerciantului de a  onora toate comenzile la preţul diminuat. Astfel, în prima etapă, consumatorul primeşte obiectul râvnit dacă alte 30 de persoane (cele cinci recrutate de el plus cele 25 recrutate de primele cinci) au acceptat să cumpere produsul şi să recruteze fiecare încă cinci noi aderenţi. În cea de a doua etapă, pentru ca primii cinci acceptanţi dobândească la preţ redus obiectul, numărul clienţilor ce trebuie să fie atins în total, împreună cu ei, este de 155 de persoane. Pentru ca fiecare din cei 25 de clienţi etapa a III-a să-şi primească avantajul scontat, numărul total al noilor clienţi (fără socoti şi pe cei 25), trebuie să fi atins cifra de 750 persoane. În cea de IX-a etapă numărul consumatorilor acceptanţi se ridică la cca. două milioane.

Astfel, foarte rapid se ajunge fie la imposibilitatea de a mai găsi clienţi, fie la imposibilitatea pentru comerciant de a satisface, la preţul redus, toate cererile. Avantajul scontat de consumatori se vădeşte iluzoriu, dar scopul comerciantului, de a capta clientela concurentului său, a fost atins în paguba altor comercianţi

Jurisprudenţa a calificat acest procedeu, bazat pe sistemul piramidal ca o escrocherie prin care comerciantul îşi însuşeşte un profit ilicit uzând de mijloace frauduloase .

 

Premii şi cadouri

 

Conform dispoziţiilor art. 4 lit. e al Legii nr. 11/19 constituie contravenţie încheierea de contracte prin care cumpărătorul ar urma  să primească un premiu, care depinde exclusiv de o tragere la sorţi sau de hazard.

În principiu, orice comerciant este liber să ofere clientelei sale daruri, însă atragerea clientelei prin acest procedeu profită prea puţin consumatorilor, pentru că premiul depinde numai de hazard, ceea ce face ca procedeul să fie neonest. Spre exemplu:

,,Şampon antiparazitar pentru câini vă oferă, gratuit, cabinetul veterinar din str. X”.

Informaţia conţinută în text este evident eliptică, pentru că nu desluşeşte suficient şamponul este oferit oricărui solicitant sau numai clienţilor cabinetului, care plătesc un serviciu veterinar.

În accepţiunea concurenţei comerciale, vânzarea cu premiu reprezintă o tehnică de incitare a consumatorului, oferindu-i perspectiva de a obţine deodată cu produsul cumpărat sau cu serviciul prestat contra cost şi un alt serviciu dobândit ori gratuit ori în condiţii avantajoase. Premiul este, aşadar, întotdeauna accesoriul produsului ori al serviciului plătit.

Dimpotrivă, cadoul este independent de cumpărarea unui produs sau de contractarea unui serviciu. El este acordat oricărei persoane, fără obligaţia de a contracta. Tradiţional, cadourile constau în agende telefonice, ustensile de scris etc. purtând marca celui care le oferă. Uneori, însă, cadoul poate consta într-un produs informatic. Iată un exemplu:

,,Dar indiferent de faptul că veţi alege sau nu un sistem informatic din cele prezentate mai sus, vă oferim gratuit sistemul de contabilitate generală care este în doatare curentă în peste 40 de unităţi economice".

 

Premii permise.

 

 Aşadar în cadrul legislativ actual, premiile acordate consumatorilor sunt permise dacă dobândirea acestor premii nu depinde de o tragere la sorţi sau de hazard. Exemple de premii permise:

- premiile tip „gadget introduse în cutiile cu detergent, imaginile colorate sau hologramele introduse în ambalajul unor dulciuri, micile jucării din ouăle de ciocolată etc.;

- premiile constând în obiecte a căror utilitate este legată de aceea a bunului vândut (transport gratuit, adeziv gratuit etc.);

Sunt, de asemenea permise premiile „plătite", care se utilizează în două variante:

a) „cross-couponing" constând în oferirea cumpărării avantajoase a unui produs pentru cumpărătorul altui produs. De exemplu, celui care cumpără o cutie cu detergent i se oferă totodată cumpărarea, la un preţ avantajos, a unui litru de ulei;

b) ,,cheque-ristournecare constă în oferirea pentru cumpărătorul unui produs a unei reduceri de preţ pentru o altă cumpărare ulterioară a aceluiaşi produs.

Desigur că în niciuna dintre aceste situaţii vânzarea unuia dintre produse nu trebuie să fie condiţionată de cumpărarea altui produs (interdicţie prevăzută de art. 1 lit. c din Legea nr. 12/1990).

Nu cad sub incidenţa sancţiunii prevăzută de art. 4 lit. e nici avantajele oferite consumatorilor prin intermediul sistemelor cumulative care se bazează pe fidelizarea clientelei: după un anumit număr de cumpărături sau după atingerea cumulată a unei valori a cumpărăturilor efectuate, cumpărătorului i se rambursează un anumit procent din această valoare predându-i-se mărfuri sau oferindu-i-se servicii neplătite. Iată câteva exemple:

1) Sistemul COOP Strasbourg. Cumpărătorului i se eliberează un carnet cu paginile divizate în spaţii rectangulare într-un număr determinat. La fiecare cumpărare, se predau la casierie consumatorului un număr de timbre valorice corespunzând unui anumit procent din preţul plătit. După ce toate spaţiile au fost acoperite cu timbre, magazinul reţine carnetul şi consumatorul beneficiază de produse neplătite corespunzător valorii globale a timbrelor. Inconvenientul acestui sistem constă în cheltuiala pentru timbre.

2) Sistemul utilizat de restaurantul., Cercle Suisse de Besancon". Consumatorului i se eliberează un „carnet de fidelitate”, utilizabil timp de un an de la data primirii, având forma şi dimensiunile unei cărţi de vizită. Pe verso sunt 10 spaţii rectangulare în care, la fiecare consumaţie, se scrie de către personalul restaurantului data şi suma plătită. După ce s-au completat toate spaţiile, se acordă consumatorului o reducere de preţ egală cu 5% din totalul sumelor plătite. Inconvenientul acestui sistem constă în aceea că se bazează pe onestitatea personalului restaurantului, care poate favoriza anumiţi consumatori.

3) Sistemul ,,Flamingo Hilton Hotel Casino, Reno, Nevada". Consumatorul primeşte un cupon tipărit, pe care îl poate utiliza, după ce a introdus în maşina de joc cea de a 100-a piesă de 25 de cenţi, pentru a intra fără plată la spectacolul ,,American Superstars Show". Acelaşi cupon îi oferă, ca alternativă, după ce a introdus cea de a 100-a fisă de un dolar în maşina de joc, alegerea între intrarea liberă pentru două persoane la spectacolul menţionat mai sus sau consumaţia gratuită şi nelimitată pentru două persoane la bufetul casinoului. Inconvenientul sistemului: ofertantul îşi rezervă facultatea de a anula această acţiune promoţională fără preaviz, în orice moment.

4) Sistemul „Clientul nostru fidel”.Consumatorului i se eliberează un carnet, după ce a efectuat prima cumpărare în acel magazin. Casierul capsează originalul bonului pe prima (şi ulterior pe proxima liberă) între cele 10 poziţii din carnet. După ce toate poziţiile au fost completate, carnetul se prezintă casierului care controlează, pe propria răspundere, fiecare bon şi calculează premiul, scriind cifra pe copertă, în spaţiul rezervat, după care semnează şi aplică parafa. Casierul reţine carnetul pentru decontare. Clientul primeşte marfă neplătită până la concurenţa unui procent (3-5%) din valoarea totală a cumpărăturilor făcute în acel magazin şi atestate prin bonurile capsate pe acel carnet. Avantaje: nu se cheltuieşte pentru timbre; nu se bazează pe onestitatea personalului.


Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 87 ori

nota totala 6

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate facultate (164)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales