TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Atomul - Chimie

Despre cei care au studiat atomul

 

Gândirea lumii vechi îşi găseşte cea mai luminoasă expresie în concepţiile filosofice ale Greciei Antice. Încununarea gândirii materialistice o constituie teoria atomică. Cuvântul atom a fost folosit pentru prima dată acum 2500 de ani. Atomii, aşa cum îi cunoaştem astăzi, se aseamănă foarte puţin cu particule concepute de filozofii din Abdera.

 

Filozofii greci, Leucip şi Democrit, au afirmat că universul este alcătuit din particule invizibile, indivizibile – atomi – separate prin vid ; diversitatea corpurilor şi fenomenelor din natură se explică prin aceea că atomii au forme şi mărimi diferite şi au proprietatea de a intra în combinaţii diverse. Prima teorie atomică a lui Democrit nu s-a putut impune din lipsa dovezilor experimentale ; cu toate acestea a influenţat şi inspirat savanţi de-a lungul timpului.
Chimistul şi fizicianul englez John Dalton (1805) a formulat ipoteza că toate substanţele unt formate din particule mici de materie numite atomi, după cuvântul atomos, din limba greacă ( indivizibil ). John Dalton  (1766-1844) consideră că un element chimic este alcătuit, din mulţime de atomi. Fiecare atom, fiind indivizibil, se poate uni cu un număr întreg de alţi atomi, formând substanţe diferite.
Acest fizician este considerat părintele teoriei atomice.
Confirmarea lui experimentală ridică chimia pe o treaptă superioară. Începutul sec.   al XIX – lea marchează trecerea la valorificarea datelor experimentale pentru formularea de generalizări teoretice. Experimentele efectuate în secolul XIX – lea şi al XX – lea  au dus treptat la concluzia că atomii, particulele foarte mici stabile, au structură complexă.
Sir Joseph John Thomson (1856-1940) – fizician englez, a propus un model static al atomului ; a presupus că atomul trebuia să fie format dintr-o sferă uniformă, de electricitate pozitivă, în care se găsesc electroni astfel încât atomul să fie neutru din punct de vedere electric.
Fizicianul englez, sir Ernest Rutherford (1871-1937) a stabilit existenţa nucleului atomic şi a pus bazele unui model dinamic al atomului, model planetar (1911); atomul este format din un nucleu central, care conţine sarcina pozitivă a atomului şi aproximativ întreaga masă şi o „atmosferă înconjurătoare” formate din un număr necesar de electroni astfel încât atomul să fie neutru; pentru ca electronii să se menţină la o anumită distanţă de nucleu, ei trebuie să se mişte cu o vitezo foarte mare, astfel încât forţa centrifugă să echilibreze forţa de atracţie electrostatică a atomului.
Modelul duce la concluzia că atomul nu este stabil : electronul, în mişcare va emite continuu o radiaţie electromagnetică, energia sa va scădea treptat ducând la „căderea” lui pe nucleu.
Experimental s-a demonstrat că atomul este stabil şi nu emite radiaţii în starea fundamentală.
Fizicianul danez Niels Bohr (1985-1968) a dezvoltat ideile lui Rutherford şi a conceput primul model atomic care a putut explica destul de bine multe proprietăţi ale atomului de N ; el a comparat atomul cu un sistem solar : nucleul ţine locul Soarelui, iar electronii – locul planetelor, ce se rotesc pe orbitele lor.
Nucleul atomului lui Bohr este înconjurat de electroni care se deplasează numai pe anumite orbite mai apropiate sau mai depărtate de nucleu, fără să emită radiaţii.
Ulterior teoria lui s-a dovedit insuficientă pentru explicarea unor fapte experimentale şi a problemelor cantitative dintre ele.
Ervin Schrodinger (1887-1961) - fizician austriac care a dezvoltat modelul Bohr, considerând că electronul nu se deplasează pe anumite orbite distincte, ci el este distribuit sub forma unui nor în jurul nucleului; distribuţia unui electron sub formă de nor a fost denumită orbital atomic.
Notarea orbitalilor cu literel s, p, d, f, arată unele caracteristici din spectroscopie :
s – sharp = precis, fix, exact ;
p – principal ;
d – difuz ;
f – fin .
Deci atomul trebuie imaginat ca având un nucleu încărcat pozitiv, înconjurat de un nor electronic, cu sarcină negativă difuză.

 


Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 68 ori

nota totala 8.83

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1282)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales