TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Aspecte practice privind auditul calitati - Economie

1. INTRODUCERE
În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu.
Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de îmbunătăţire  a sistemului calităţii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le oferă.
Pe de altă parte, certificarea sistemelor calităţii, a cărei importanţă a crescut in ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, in raport cu Standardele Internationale si Europene, aplicabile in domeniu.
În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat în sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calităţii în ansamblu.
Standardul ISO 8402 defineste auditul calităţii ca reprezentând
o examinare sistematică şi independentă, efectuată pentru a determina dacă activităţile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate si corespunzătoare pentru relizarea obiectivelor.
În prezent, această definiţie este cea mai larg acceptată.
Un program de audit poate include unul sau mai multe audituri in funcţie de mărimea, natura şi complexitatea organizaţiei care urmează a fi auditată. Aceste audituri pot avea o diversitate de obiective şi pot de asemenea să includă audituri comune sau combinate
Un program de audit include de asemenea toate activităţile necesare pentru planificarea şi organizarea tipurilor şi numărului de audituri, precum şi pentru furnizarea resurselor pentru desfăşurarea eficace şi eficientă a acestora în cadrul intervalului de timp specificat.
O organizaţie poate stabili mai mult de un program de audit.
2. TERMINOLOGIE
Produs,                       este definit ca “rezultat al unui proces”.
Proces,                        este definit ca “ansamblu de activităţi corelate sau
în interacţiune care       transformă elementele de
intrare în elemente de ieşire”.
Calitate,                      măsura în care un ansamblu de caracteristici
                                      intrinseci îndeplineşte cerinţele.
Satisfacţia                   
Clientului,                 percepţie a clientului despre măsura în care
cerinţele clientului au fost îndeplinite.  
Sistem,                        ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune
Sistem de                  
management,            prin care se stabilesc politica şi obiectivele şi prin care  se realizează acele obiective
Sistem de         
management            
al calităţii,                 prin care se orientează şi se controlează o
                                      organizaţie în ceea ce priveşte calitatea.
Politica             
referitoare                
la calitate,                  intenţii şi orientări generale ale unei organizaţii referitoare la calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel
Obiectiv al                
calităţii,                      ceea ce se urmăreşte  sau spre care se tinde,
                                      referitor la calitate.
Managementul        
calităţii,                      activităţi coordinate pentru a orienta şi a controla o
organizaţie în ceea ce priveşte calitatea
Controlul                  
calităţii,                      parte a managementului calităţii concentrată pe
                                      îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate
Asigurarea                
calităţii,                      concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele
referitoare la calitate vor fii îndeplinite           .
Organizaţie,              grup de personae şi facilităti cu un ansamblu de
                                      responsabilităţi, autorităţi şi relaţii.
Client,                         organizaţie sau persoană care primeşte un produs.
Furnizor,                    organizaţie sau persoană care furnizează un produs.
Procedură,                 mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a
unui process.
Caracteristică          
a calităţii,                   caracteristică intrinsecă a unui process sau sistem
                                      referitoare la o cerinţă.
Conformitate,                    îndeplinirea unei cerinţe.
Neconformitate,       neândeplinirea unei cerinţe.
Corecţie,                     acţiunea de eliminare a unei neconformităţi
                                      detectate.
Document,                 informaţie împreună cu mediul sau support.
Specificaţie,              document care stabileşte cerinţe.
Planul calităţii,        document care specifică ce proceduri şi resurse
                                      associate trebuie          aplicate, de cine şi când pentru un
anumit proiect, produs sau contract.
Inspecţie,                   evaluare a conformităţii prin observare şi judecare
însoţite după caz, de măsurare, încercare sau comparare ca un calibru.
Verificare,                  confirmare, prin furnizare de dovezi, că au fost
                                      îndeplinite cerinţele specificate.
Validare,                              confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective că au
fost îndeplinite cerinţele pentru o anumită utilizaresau o aplicare intenţionate.
Analiză,                       activitate de a determina potrivirea, adecvarea, şi
                                      eficacitatea subiectului în cauză în ceea ce priveşte
                                      îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Audit,                          proces sistematic, independent şi documentat în
                                      scopul obţinerii de dovezi de audit  şi evaliuarea lor 
                                      cu obiectivitate pentru a determina măsura în care
                                      sunt îndeplinite criteriile de audit.
Program           
de audit,                     ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate
                                      pe un anumit interval de timp şi orientate spre un
                                      scop anume.
Criterii de audit,     ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate
                                      ca o referinţă.
Dovezi de audit,       înregistrări declaraţii ale faptelor sau alte informaţii
                                      care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi
verificabile.
Constatări ale          
auditului,                   rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate, în
                                      raport cu criteriile de audit.                   
Concluzii ale            
auditului,                   rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit,
după luarea în considerare a obiectivelor auditului şi a atuturor constatărilor de audit.
Clientul auditului   organizaţie sau persoană care solicită un audit.
Auditat,                      organizaţie care este auditată.
Auditor,                      persoană care are competenţa de a efectua un audit.
Echipă de audit,      unul sau mai mulţi auditori care efectuează un
                                      audit.
Expert tehnic,          <audit> persoană care furnizează cunoştiinţe sau
                                      experienţă profesională specifică în legătură  cu
                                      subiectul auditat.
3.CADRUL CONCEPTUAL SI METODOLOGIA AUDITULUI
3.1.Elemente de definire a auditului calităţii
În domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calităţii in ansamblu.
Standardul ISO 8402 defineste auditul calităţii ca reprezentând o examinare sistematica şi independentă, efectuată pentru a determina dacă activităţile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate si corespunzătoare pentru relizarea obiectivelor. In prezent, această definiţie este cea mai larg acceptata.
Auditurile calităţii reprezintă, prin urmare, examinări "sistematice" ale activităţilor si rezultatele acestora, referitoare la calitate, fiind planificate si programate in funcţie de natura si importanţa  activităţilor  respective. Ele  sunt, pe de altă parte, examinări  "independente ", în sensul că trebuie conduse persoane care nu au responsabilitati directe

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 665 ori

nota totala 7.69

autor: cmc


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1282)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales