TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Apa-Domeniile de utilizare a apei - ChimieDomeniile de utilizare a apei
Apa are un rol esenţial în întreţinerea vieţii. Fără apă nu ar putea exista viaţa. În organism apa intră în compoziţia organelor, ţesuturilor şi lichidelor biologice. Ea dizolvă şi transportă  substanţele asimilate şi dezasimilate; menţine constantă concentraţia sărurilor în organism şi, evaporându-se pe suprafaţa corpului, ia parte la reglarea temperaturii.
Apa contribuie la fenomenele osmotice din plante şi are o deosebită importanţă în procesul de fotosinteză.
Apa Potabilă se deosebeşte de apa distilată. În conformitate cu STAS 1342-1950, apa potabilă trebuie:
-         Să fie limpede, incoloră, fără miros sau gust deosebit;
-         Să aibă temperatura  cuprinsă între 70 şi 150C şi să nu varieze mult în timpul anului;
-         Să nu conţină materii străine în suspensie sau germeni patogeni;
-         Să conţină aer şi CO2 în soluţie;
-         Substanţele dizolvate raportate la un litru trebuie să se încadreze între anumite limite;
-         Să nu conţină azotiţi sau sulfuri, săruri metalice precipitabile cu H2S sau cu (NH4)2S, cu excepţia micilor cantităţi de Fe, Al, Mn.;
-         Să nu conţină NH3 sau fosfaţi care pot proveni prin contaminarea apei cu substanţe organice în prutefacţii şi nici metan.
 Întrebuinţările apei
Apa se întrebuinţează la:
-         Prepararea soluţiilor, fiind cel mai cunoscut solvent;
-         Obţinerea oxigenului şi hidrogenului prin electroliză;
-         Prepararea celor mai importanţi acizi anorganici;
-         Producerea energiei electrice;
Spălat, albit, colorat.
   
          Surse de poluare
          Poloarea apelor afectează calitatea vieţii la scara planetară. Apa reprezintă sursa de viaţa pentru organismele din toate mediile. Fară apă nu poate exista viaţă. Calitatea ei a început din ce în ce mai mult să se degradeze ca urmare a modificarilor de ordin fizic, chimic şi bacteriologic.
Dacă toată apa de pe pamânt ar fi turnată în 16 pahare cu apă, 15 şi jumatate dintre ele ar conţine apa sarata a oceanelor şi mărilor. Din jumatatea de pahar rămasă, mare parte este înglobată fie în gheţurile polare, fie este prea poluată pentru a fi folosită drept apă potabilă şi astfel, ceea ce a mai rămâne pentru consumul omenirii reprezintă conţinutul unei linguriţe. Din consumul mondial de apa, 69% este repartizat agricultirii, 23% industriei şi numai 8% în domeniul casnic.
Cauzele poluării apei:
·        Scurgeri accidentale de reziduuri de la diverse fabrici, dar şi deversari deliberate a unor poluanţi;
·        Scurgeri de la rezervoare de depozitare şi conducte de transport subterane, mai ales produse petroliere;
·        Pesticidele şi ierbicidele administrate în lucrarile agricole care se deplasează prin sol fiind transportate de apa de ploaie sau de la irigaţii până la pânza freatică;
·        Ingrasamintele chimice şi scurgerile provenite de la combinatele  zootehnice;
·        Deşeurile şi reziduurile menajere;
·        Sarea presarată în timpul iernii pe şosele, care este purtată prin sol de apa de ploaie şi zapadă topită;
·        Depunerile de poluanţi din atmosferă, ploile acide.
       Poluanţii apei sunt produsele de orice natură care conţin substanţe în stare solidă, lichidă sau gazoasă, în condiţii şi în concentraţii ce pot schimba caracteristicile apei, facând-o dăunătoare sănătaţii.
         
Tipuri de poluanţi
 Poluanţi de natură fizică:
·        depunerile radioactive;
·        ape folosite în uzine atomice;
·        deşeuri radioactive;
·        ape termale;
·        lichide calde provenite de la racirea instalaţiilor industriale sau a centelor termoelectrice şi atomo – electrice.
 Poluanţi de natură chimică:
          Mercurul provenit din:
·        deşeuri industriale;
·        inhalarea vaporilor ca urmare a unor scăpari accidentale determinate de deteriorarea unor termometre sau tuburi fluoreşcente;
·        ingerarea accidentală de compuşi anorganici;
·        deversările unor uzine producătoare de fungicide organomercurice.

 

Azotaţii proveniţi din:
·        îngraşăminte chimice;
·        detergenţi;
·        pesticide organofosforice.
Cadminiul provenit din:
·        ape în care sau deversat reziduri de cadminiu;
·        aerosoli.
Plumbul provenit din:
·        evacuările uzinelor industriale;
·        gazele de eşapament ale autovehiculelor;
·        manipularea greşită a tetraetilplumbului folosit ca activ antidetonant la benzină.
Zincul provenit din:
·        apă sau bauturi cu continut de zinc;
·        ingerarea acidentală a unor săruri sau oxizi ai acestuia (vopsele);
·        dizolvarea de catre soluţii acide a zincului din vase, din deşeuri sau scăpari industriale
Hidrocarburile provenite din:
·        gazele de eşapament ale autovehiculelor;
·        scurgerile de ţiţei;
·        arderea incompletă a combustibililor fosili (cărbuni, petrol şi gaze naturale);
·        arderea incompletă a biomasei (lemnul, tutunul);
·        fumul de ţigară.
Pesticidele, insecticidele, fungicidele provenite din:
·        apele reziduale de la fabricile de produse antiparazitare;
·        pulverizările aeriene;
·        spălarea stor substanţe de către apa de ploaie de pe terenurile agricole tratate;
·        detergenţi.
 Poluanţi de natură biologică:
·        microorganismele patogene;
·        substanţele organice fermentescibile.

 


Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 240 ori

nota totala 7.9

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1282)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales