TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Activitatea administrativa a inspectorului de sector - Drept

TEMA : “Activitatea administrativă a inspectorului de sector de poliţie în cadrul OAI”
P L A N
 
        INRTODUCERE
 Capitolul  Nr 1:   Organizarea  serviciului  inspectorului de  sector din R. Moldova

 

1.   Sarcinile şi principiile de activitate ale inspectorului de sector de poliţie. Obligaţiile şi drepturile lui.
2.   Primirea sectorului deservit a documentelor sectorului. Regimul de lucru.
3.   Analiza stării operative la sector.
4.   Planificarea lucrului al inspectorului de sector de poliţie, conlucrarea cu alte servicii din organul de poliţie.
5.   Aprecierea lucrului inspectorului de sector de poliţie.

 

  Capitolul  Nr. 2:  Direcţiile de activitate ale inspectorului de sector de  poliţie

 

1.   Activitatea ISP referitor la menţinerea ordinii publice.
2.   Lucrul efectuat de inspectorul de sector de poliţie pentru combaterea beţiei, alcoolismului, narcomaniei,  toxicomaniei.
3.   Activitatea ISP referitor la examinarea reclamaţiilor, declaraţiilor 
şi comunicărilor despre infracţiuni şi contravenţii.
4.   Combaterea şi descoperirea infracţiunilor  -  sarcina de bază a ISP.
5.   Alte direcţii de activitate a ISP.
   Capitolul  Nr. 3: Activitatea inspectorului de sector de poliţie privind  ercetarea infracţiunilor conform formei protocolare.

 

 

ÎNCHEIERE

 

 

ANEXA  nr.1. Caietul inspectorului de sector de poliţie.

 

 

ANEXA nr.2.  Registrul evidenţei primirii cetăţenilor de către     inspectorul de sector de poliţie.

 

 

ANEXA  nr.3. Fişa de evidenţă a lucrului de profilaxie.

 

 

ANEXA nr.4.  Documentele de pregătire prejudiciară a mate-
                         rialelor conform formei protocolare.

 

 

BIBLIOGRAFIA
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCERE

      Î n condiţiile reînnoirii societăţii noastre  şi trecerii la relaţiile de piaţă o atenţie deosebită se atrage activităţii organelor de drept în luptă cu criminalitatea şi contravenţiile administrative, dreptăţii sociale, apărării drepturillor legale ai cetăţenilor.
    Momentele date în ziua de azi au o însemnătate premordială. Reieşind din aceasta Parlamentul  şi Guvernul RM atrag o atenţie deosebită activităţii organelor de drept. Aceasta se atîrnă în primul rînd  la organele afacerilor interne, activitatea cărora în condiţiile noi în mare măsură se restructurează. Primul serviciu al organelor afacerilor interne în care merge restructurarea în atârnarea la serviciu şi executarea la serviciu şi executarea funcţiilor, este serviciul inspectorilor de sector.
Parlamentul şi Guvernul atrage o atenţie deosebită şi elaborează legi şi hotărîri speciale pentru ridicarea nivelului activităţii şi autorităţii inspectorilor de sector, îmbunătăţirii stării materiale a familiilor acestora. Prin aceasta organele puterii de stat atrag atenţie la rolul deosebit a inspectorilor de sector d poliţie în luptă cu criminalitatea şi alte momente negative în viaţa cotidiană. E dovedit faptul că inspectorii de sector de poliţie la sectoarele întărite după ei, execută toate funcţiile principale a organelor afacerilor interne, lucrînd neapărat cu populaţia.
   Îndeplinirea măsurilor planificate de conducerea statului în privinţa întăririi ordinii publice şi stabilirii unui stat bazat pe drept, combaterea oricăror fapte ilegale, necesită îmbunătăţirea activităţii inspectorilor de sector de poliţie, folosirea mai efectivă a posibilităţilor acestui serviciu în stabilirea ordinii publice, combaterii fenomenelor ca beţia, narcomania, încălcările economice şi altor fenomene antisociale. În condiţii de restructurare care se petrec, democratizării societăţii unui factor negativ este pregătirea specială slabă a acestor normative, încălcările disciplinare şi de drept.
   Teza de licenţă dată are scopul de a da inspectorilor de sector de poliţie un material bazat pe  actele  normative în vigoare, care poate fi folosit ca material metodic conform întrebărilor principale cu care se întîlnesc inspectorii  în activitatea lor practică.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  I. ORGANIZAREA SERVICIULUI  INSPECTORULUI DE SECTOR AL POLIŢIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

 

1.  SARCINILE ŞI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE INSPECTORULUI DE SECTOR DE POLIŢIE. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE LUI.
 
    Inspectorul de sector de poliţie este reprezentantul comisariatului de poliţie pe sectorul deservit. El este chemat să traducă în viaţă cerinţele legilor referitoare la consolidarea ordinii de drept, să apere  cu certitudine drepturile şi interesele cetăţenilor contra atentatelor criminale, sprijinindu-se încrederea şi susţinerea populaţiei, concursul, ajutorul formaţiunilor obşteşti şi colectivelor de muncă.
   Sarcinile principale ale inspectorului de sector de poliţie pe sectorul încredinţat sunt:  lucrul de profilaxie individuală cu persoanele, care judecînd după faptele stabilite ale comportării lor nelegitime sunt în stare  să comită infracţiuni, participarea la activitatea de menţinere a ordinii publice, prevenire şi descoperire a infracţiunilor.
   În activitatea sa de serviciu inspectorul  de sector de poliţie se călăuzeşte de următoarele principii de bază: respectarea strictă a populaţiei, cultura juridică înaltă, sprijinul permanent de colectivele de muncă, formaţiunile obşteşti şi concursul cetăţenilor la menţinerea ordinii publice şi  combaterea criminalităţii, publicitatea şi tinereţea de seamă a opiniei publice în lucru, reacţionarea neîntîrziată  la declaraţiile şi comunicările despre infracţiuni, comportarea impecabilă la serviciu şi viaţa cotidiană.

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 25 ori

nota totala 5

autor: danut


Inscriere in newsletter

Referate facultate (164)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales