TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

ADMINISTRATIE PUBLICA ELECTRONICA - Economie

ADMINISTRATIE PUBLICA ELECTRONICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE
-proiect-

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

-2004-

1. Prezentarea institutiei.

 

1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea.

 

              Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti  privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu  de specialitate.
              Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucuresti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate  constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
              Primarul General este seful administratiei publice locale a municipiului  Bucuresti si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.
              Primarul General reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.
              De asemenea, Primarul General raspunde de buna functionare a administratiei publice a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
              Totodata, Primarul General reprezinta municipiul Bucuresti in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
              Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
              In relatiile dintre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritate deliberativa si Primarul General, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.
              Intre Prefectul Municipiului Bucuresti, in calitate de reprezentant al Guvernului, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Primarul General nu exista raporturi de subordonare.

1.2 Structura organizatorica si principalele tipuri de relatii functionale in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

              Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti cuprinde urmatoarele compartimente:
·        Cabinet Primar General
·        Directia buget
·        Directia integrare europeana si relatii internationale
·        Directia managementul creditelor externe
·        Directia resurse umane
·        Directia inspectie si control general
·        Directia de audit public intern
·        Biroul asigurarea calitatii serviciilor
·        Directia financiar, contabilitate, urmarire creante
·        Directia sisteme informatice
·        Directia urbanism si amenajarea teritoriului
·        Directia patrimoniu evidenta proprietati, cadastru
·        Directia invatamant, cultura
·        Directia de investitii si achizitii publice
·        Directia utilitati publice
·        Directia transporturi, drumuri si siguranta circulatiei
·        Directia coordonare reglementare infrastructura
·        Directia relatii publice si informare
·        Directia administrativ transport
·        Directia protectia mediului si educatie eco-civica
·        Serviciul asistenta tehnica a C.G.M.B.
·        Directia administratie publica
·        Directia juridic, contencios si legislatie
·        Compartimentul evidenta si analiza documente
          
              Principale tipuri de relatii functionale si modul de stabilire al acestora se prezinta astfel:
v    Relatii de autoritate ierarhice:
a) subordonarea Viceprimarilor fata de Primarul General;
b) subordonarea directorilor generali, directorilor executivi si sefilor serviciilor independente fata de Primarul General si dupa caz, fata de Viceprimari sau fata de Secretarul General al municipiului Bucuresti, in limita competentelor stabilite de legislatia in vigoare, a dispozitiilor Primarului General si a structurii organizatorice;
c) subordonarea directorilor generali adjuncti, directorilor executivi adjuncti, sefilor de servicii si sefilor de birouri fata de directorii generali, directori sau directori executivi – dupa caz;
d) subordonarea personalului de executie fata de directorul general, directorul general adjunct, directorul, directorul executiv, directorul executiv adjunct, seful de serviciu sau seful de birou, dupa caz;
v    Relatii de autoritate functionale:
              - se stabilesc de catre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti cu serviciile publice si institutiile publice din subordinea C.G.M.B., precum si cu regiile autonome si societatile comerciale din subordinea C.G.M.B. sau la care C.G.M.B. este actionar, in conformitate cu obiectul de activitate, atributiile specifice fiecarui compartiment sau competentele acordate prin dispozitia Primarului General si in limitele prevederilor legale;
v    Relatii de cooperare:
a) Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti sau intre acestea si compartimentele corespondente din cadrul unitatilor subordonate C.G.M.B. sau la care acesta este actionar;
b) Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti si compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din tara sau din stainatate. Aceste relatii de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atributiilor compartimentului sau a competentelor acordate prin dispozitia Primarului General sau hotararea C.G.M.B.;
v    Relatii de reprezentare:
            - in limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de Primarul General (prin dispozitie), Secreatrul General, Viceprimarii sau personalul compartimentelor din structura organizatorica reprezinta Primaria Municipiului Bucuresti in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri, etc., din tara sau strainatate;

 

v    Relatii de inspectie si control:
              - se stabilesc intre compartimentele specializate in inspectie si control (Directia inspectie si control general, Directia de audit public intern, Directia buget), compartimentele sau personalul mandatat prin dispozitia Primarului General si unitatile subordonate C.G.M.B. sau care desfasoara activitati supuse inspectiei si controlului, conform competentelor stabilite prin Legea administratiei publice locale nr.215/2001 sau prin alte prevederi legale in vigoare.

 

              Documentele de formalizare folosite in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sunt ROF-ul, organigrama si fisele de post.
              Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului Bucuresti este structurat in trei parti:
Ø     Partea I: Dispozitii generale;
Ø     Partea a II-a: Structura organizatorica a compartimentelor din Primaria Municipiului Bucuresti, atributii specifice, relatii functionale;
Ø     Partea a III-a: Dispozitii finale.
              Organigrama reprezinta grafic structura organizatorica prin simboluri si pe baza unor reguli precise.

 

              Organigrama Primariei Municipiului Bucuresti se prezinta astfel:

 


 

              Principalele modalitati de perfectionare a structurii organizatorice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sunt :
·        Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare, functie de volumul, complexitatea si dificultatea obiectivelor, a componentelor procesuale implicate nemijlocit in realizarea acestora (sarcini, atributii, activitati, functiuni)
·        Determinarea necesarului de posturi si functii (si, in acest context, infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi)
·        Infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale
·        Determinarea necesarului de personal, per total si structura socio-profesionala, functie de natura si caracteristicile posturilor de management si executie

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 350 ori

nota totala 7.17

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate liceu (1282)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales